Tutkinnon osan arviointi 411

OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Opiskelija näyttää osaamisensa osallistumalla asiakaspalvelutilanteeseen aidossa kiinteistöpalvelualan työkohteessa tai muussa mahdollisimman hyvin sen oloja vastaavassa paikassa.

Opiskelija näyttää mm. kuinka hän osaa kohdata asiakkaan, tarjota palvelusopimuksiin liittyviä ratkaisuja, sekä käyttää tilanteeseen sopivia viestintämenetelmiä. Opiskelijan tulee myös osata havainnoida kiinteistön kuntoa, toimivuutta viihtyisyyttä ja turvallisuutta, opastaa kiinteistön käyttäjiä ja raportoida työnsä.

Ammattiosaamisen näyttöä voidaan tarvittaessa täydentää esimerkiksi haastatteluin.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen AHOT-menettely
Muuta tietoa