Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 423

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN

KONEIDEN KÄSITTELY

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Koneiden käsittely Opiskelija opiskelee kiinteistönhoitokoneiden ja niihin liitettävien lisälaitteiden käyttöä sisältäen mm:

  • työn ja aikataulun suunnittelu asiakaskohteen ja työtehtävän mukaisesti
  • kiinteistöpalvelualalla käytettävien pien- ja ajettavien koneiden ajoonlähtötarkastukset
  • koneiden ajo ja käyttö työtehtävän ja kohteen edellyttämällä tavalla
  • koneisiin kytkettävien työlaitteiden liittäminen ja irrottaminen
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja ohjaa opiskelijaa tarvittavien tietojen, taitojen, määräysten ja ohjeiden tulkintaa, raportoinnin laadintaa, tiedonhankintaa ja niissä tarvittavien laitteiden ja ohjelmistojen käyttöä lähiopetustunneilla.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee laatimansa raportit ja toteutusmallit opettajalle, sekä arvioi toteutuiko työ ohjeiden ja -suunnitelmien mukaisesti saaden opettajalta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

 Muuta tietoa

KONEIDEN KUNNON TARKKAILU JA HUOLTO

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Koneiden ja työlaitteiden huolto Tutkinnon osassa opiskelija perehtyy koneiden ja oheislaitteiden toimintakunnon arviointiin, ylläpitoon ja huoltotehtäviin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja ohjaa opiskelijaa tarvittavien tietojen, taitojen, määräysten ja ohjeiden tulkintaa, raportoinnin laadintaa, tiedonhankintaa ja niissä tarvittavien laitteiden ja ohjelmistojen käyttöä lähiopetustunneilla.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee laatimansa raportit ja toteutusmallit opettajalle, sekä arvioi toteutuiko työ ohjeiden ja -suunnitelmien mukaisesti saaden opettajalta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

 Muuta tietoa