4.2.4 Ilmanvaihtokoneiden huolto 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskellaan huoltamaan tavanomaisia kiinteistöjen ilmastointiteknisiä laitteita kiinteistönhoito- ja palvelusopimusten, viranomaismääräysten ja
ohjeiden mukaisesti. Lisäksi opitaan paikantamaan ja tunnistamaan ilmastointijärjestelmien ja laitteiden yleisimpiä toimintahäiriöitä ja niiden syitä, sekä arvioimaan korjaustarve ja työn kiireellisyys erilaissa asiakaspalvelutilanteissa.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

  • Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa
  • suunnitella oman työaikataulunsa
  • suunnitella omaa työtään asiakaskohteen mukaisesti
  • paikantaa IV-koneesta yleisimmät toimintahäiriöt ja tunnistaa niiden aiheuttajat
  • arvioida korjaustarpeen ja työn kiireellisyyden
  • tehdä IV-koneeseen perus- tai vuosihuollot sekä niihin liittyvät työt
  • ottaa huomioon oman turvallisuuden kannalta oleelliset asiat
  • arvioida omaa työsuoritustaan
  • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijalla tulee olla suoritettuna Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen (30 osp), sekä Kiinteistön yleishoito ja valvonta (30 osp) opintojaksot. Lisäksi hänellä tulee olla voimassa oleva työturvallisuuskortti. Jos edeltävä tutkinnon osa tai muuten hankittu osaaminen ei anna näitä valmiuksia, on hänen suoritettava kirijakso.
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuosi, jaksot 1-4.

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla, työsalissa, laitevalmistajien koulutuksessa, sekä työssäoppimalla kiinteistönhoito- ja LVI-alan yrityksissä.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään kiinteistöhoito- ja LVI-alan kirjallisuutta, laitevalmistajien ohjeita, verkkomateriaaleja ja talotekniikka-alan tietokoneohjelmia.

Tutkinnon osan harjoitukset toteutetaan yksilösuorituksina ja muutaman opiskelijan pienryhmissä.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla (15 osp). Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot TJakso 2 (7 osp).
Jakso 3 (8 osp).
Muuta tietoa Tutkinnon osassa suoritetaan laitevalmistajien järjestämiä koulutuksia.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Taloudellinen ja laadukas toiminta.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi