Pakolliset osaamistavoitteet 521

MATEMATIIKKA, PAKOLLINEN (3 osp)

Matematiikan pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Matematiikan perustaidot 
Peruslaskutoimitusten hallitseminen Opiskelija ratkoo arkielämässä ja kiinteistöpalvelualan perustehtävissä vastaan tulevia laskutoimituksia, esimerkiksi mitoitukseen ja hintoihin liittyen.
Prosenttilaskennan soveltaminen Opiskelija käyttää prosenttilaskentaa arkielämän ongelmatilanteiden ratkaisemiseen. Opiskelija laskee materiaalien kustannuksia ja niiden menekkiä sekä soveltaa tässä prosenttilaskuja.
Mittayksikkömuunnokset arkielämässä ja laboratorioalalla Opiskelija harjoittelee kiinteistöpalvelualalla tarvittavia mittayksiköitä, kuten millimetri, kilowatti ja kuutiodesimetri. Opiskelija harjoittelee kerrannaisyksiköitä ja yksikkömuunnoksia näiden välillä. Opiskelija ottaa selvää kiinteistöpalvelualalle tyypillisistä mitta-arvoista, esimerkiksi putkien pituuksista ja pumppujen tehoista. Opiskelija etsii tietoa yleisimmistä arkielämässä tarvittavista mittayksiköistä sekä niiden välisistä muunnoksista.
Apuvälineiden käyttäminen: laskin, tietokone, muut apuvälineet Opiskelija käyttää laskutehtäviä tehdessään laskinta ja tulkitsee eri muodoissa esitettyjä tuloksia, kuten eri kerrannaisyksiköillä esitettyjä tuloksia ja kuvaajia. Opiskelija käyttää tehtäviin soveltuvia tietokoneohjelmia, kuten taulukkolaskentaa.
Ongelmanratkaisu työtehtävissä 
Pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen Opiskelija mittaa ja laskee erilaisia pinta-aloja ja tilavuuksia tekemiensä mittausten perusteella. Samalla opiskelija kertaa tavanomaisimpien pinta-alojen ja tilavuuksien laskemisen.
Geometrian soveltaminen laboratorioalalla Opiskelija mittaa ja laskee esimerkiksi talojen pohjapiirustusten ja pihojen piirustusten geometriaan liittyviä tehtäviä.
Apuvälineiden, kuten työntömitan ja viivoittimen käyttäminen Opiskelija harjoittelee työntömitan ja viivoittimen käyttö.
Erilaisten matemaattisten menetelmien käyttö ja
tulosten oikeellisuuden ja suuruusluokan järkevä arviointi
Opiskelija arvioi jatkuvasti saamiensa tulosten oikeellisuutta ja suuruusluokkaa vertaamalla niitä yleisiin arvoihin sekä tekemällä tarkistuslaskelmia.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijoita etsimään tietoa ja tekemään havaintoja. Opettaja ohjaa opiskelijoita matemaattisten menetelmien käytössä. Opettaja auttaa opiskelijaa arvioimaan laskelmien realistisuutta.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
matematiikka, pakollinen, 3 osp

Opettaja arvioi opiskelijan matemaattisia taitoja arkielämän tilanteissa, kuten prosenttilaskennan soveltamisessa ja pinta-alojen ja tilavuuksien laskemisessa sekä ammattialaan liittyvissä ongelmissa, kuten liuosten valmistamisessa.

Muuta tietoa