Tutkinnon osan arviointi 422

OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Opiskelija näyttää, että osaa käyttää kiinteistöautomaatiojärjestelmiä ja -ohjelmistoja, joihin kuuluu erilaisia säätö-, valvonta-, ohjaus- ja hälytystoimintoja.

Näyttötehtävänä voi olla esimerkiksi kiinteistön energianhallintaohjelmiston käyttäminen: lämmön, veden ja sähkön kulutusmäärien seuranta ja säätö, sekä kulutuspoikkeamien selvittäminen ja vikojen korjaaminen.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen AHOT-menettely
Muuta tietoa