3.2 Peruspolun tutkinnon osat

Valmistustekniikan osaamisalaan kuuluu peruspolulla tutkinnon osia 180 osp seuraavasti:

Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp:
Pakollinen ammatillinen tutkinnon osa:
Asennuksen ja automaation perustyöt
Koneistuksen perustyöt
Levytöiden ja hitsauksen perustyöt

Tutkintonimikekohtaisesti pakollinen tutkinnon osa:
Koneistus
Levy- ja hitsaustyöt
Koneenasennus

Neljä seuraavista riippuen suuntautumisesta:
Valinnainen ammatillinen tutkinnon osa:
Koneautomaation asennus
Hydrauliikka-asennukset
Logiikkaohjauksien asennukset
Sähköasennus
Alumiinin ja ruostumattoman teräksen hitsaus
Asennushitsaus
Hitsaus
Levy- ja hitsausalan CNC-valmistus
Levy- ja teräsrakennetyöt
Mekanisoitu ja automatisoitu hitsaus
Ohutlevytyöt
CAD CAM-2D-työstöratojen valmistus
CAD CAM-3D-työstöratojen valmistus
CNC- sorvaus
CNC- jyrsintä
Konepajamittaus
Moniakselinen valmistus

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
Pakolliset 19 osp
Valinnaiset 16 osp

Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

AJOITUSKAAVIO KONEENASENTAJAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON PERUSPOLKU, PK
Valmistustekniikanajoitus

AJOITUSKAAVIO KONEISTAJAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON PERUSPOLKU, PK
Valmistustekniikanajoitus2

AJOITUSKAAVIO LEVYSEPPÄHITSAAJAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON PERUSPOLKU, PK
Valmistustekniikanajoitus3