6.2.1 Konenäköjärjestelmien sovellukset (3 osp)

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osan suorittaja oppii tuntemaan konenäköjärjestelmien komponentit ja rakenteet sekä kuvanmuodostuksen ja -käsittelyn sekä päätöksenteon ja tiedonsiirron periaatteet.

Opiskelija oppii rakentamaan ohjelman, joka tunnistaa harjoituskappaleen ominaisuudet ja suorittamaan niiden perusteella lajittelupäätöksiä. Hän oppii välittämään tietoa muille laitteistoille, esimerkiksi roboteille ja kuljetin- ja pneumatiikkajärjestelmille.

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa

  • tunnistaa erilaiset konenäköjärjestelmä ja niiden sovelluskohteet
  • käynnistää konenäköjärjestelmän
  • tehdä itsenäisesti ohjainlaitteella ohjelman
  • tehdä ohjelmaan tarvittavia parametrien ja muita laitteiden toimintaan vaikuttavia muutoksia
  • kytkeä konenäköjärjestelmään liitettäviä automaatiolaitteita ja yhdistää ohjelmalliset laitteet toimivaksi kokonaisuudeksi
  • koeajaa tuottamansa ohjelman ja käyttää ohjelmaa yhteistyössä muiden automaatiolaitteiden kanssa.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloitettaessa opiskelijan tulee hallita automaation perusteet.

Opiskelijan tulee tutustua kirjalliseen materiaaliin ja etsiä oma-aloitteisesti tietoa käsiteltävistä aiheista, niiden soveltamisesta käytäntöön ja rakenteesta esimerkiksi internetistä.

Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa sisältää ammattitaitovaatimusten mukaisia teoriaopintoja ja työsaliharjoittelua.

Opiskelija hyödyntää opiskelussaan sähköisen työskentelyn mahdollisuuksia.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat Olemassa oleva ammattitaito voidaan todeta ammattiosaamisen näytöllä.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.

Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Tutkinnon osaan voidaan sisällyttää mahdollisuuksien mukaan matematiikkaa, fysiikkaa, äidinkieltä sekä englantia.

 Muuta tietoa Opiskelija voi dokumentoida oppimistaan sähköisesti.
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Yrittäjyys Opinnoissa arvioidaan tutkinnon osassa opiskeltavan tekniikan käyttösovelluksia ja etuja teollisuudessa.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi