4.2.1 Alumiinin ja ruostumattoman teräksen hitsaus 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osan suorittaja oppii käyttämään eri hitsausprosesseja ja -laitteita. Hän oppii hitsaamaan alumiinia ja ruostumatonta terästä tavanomaista tuotevalmistusta vastaavalla tasolla.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Tutkinnon osan suorittaja osaa

 • lukea hitsausohjetta (WPS)
 • hitsata ruostumattomia teräksiä ja alumiinia TIG-, MIG- ja MAG-hitsausprosesseilla
 • TIG/MIG–hitsausvirtalähteen toimintaperiaatteen
  93
 • tärkeimmät perusaineen hitsattavuutta rajoittavat tekijät ja erityistoimet hitsauksen suorittamiseksi, kuten hitsauksen korotetussa työlämpötilassa ja rajoitetun lämmön tuonnin
 • työympäristön ja materiaalinkäsittelyn erityisvaatimukset
 • käsitellä alumiinia ja ruostumatonta terästä olevia levyaihioita
 • ruostumattomien terästen materiaaliopillisia perusteita
 • yleisimmin käytetyt ruostumattomat teräkset ja niiden merkinnät ja kauppanimikkeitä
 • perustiedot ruostumattomien terästen hitsauslisäaineista
 • ruostumattomien terästen hitsattavuuden, hitsausliitokset ja muodonmuutokset
 • ruostumattomien ja haponkestävien terästen hitsauksen erityispiirteet
 • hitsien jälkikäsittelyn peittaamalla, harjaamalla ja hiomalla
 • teroittaa volframielektrodeja
 • alumiinin hitsauksen erityispiirteet, hitsattavuuden ja hitsauksen suoritustekniikat
 • yleisimmin käytetyt alumiinilaadut ja niiden seosainemerkinnät
 • perustiedot alumiinin hitsauslisäaineista
 • alumiinituotteiden ja hitsien jälkikäsittelyn ja oikaisun
 • tehdä kaarijuotoksia (hitsausjuotto, MIG-hitsauslaitteisto)
 • hitsata valitsemallaan prosessilla standardien SFS-EN 287-1 tai SFS-EN ISO 9606-2 mukaisen levyhitsauskokeen FW tai BW asennoissa PA, PB, PF, hitsiluokka C
Kirijakso Tutkinnon osa ei vaadi kirijaksoa. Tutkinnon osaan osallistuvan on hallittava Hitsaus- ja levytöiden perusteet -tutkinnon osassa vaadittava osaaminen.
Tutkinnon osan sijoittuminen 2.vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Opinnot sisältävät ammattitaitovaatimusten mukaisia teoriaopintoja ja työsaliharjoittelua. Tutkinnon osaan voidaan sisällyttää työssäoppimista työpaikalla. ammattiosaamisen näyttö suoritetaan pääsääntöisesti työssäoppimispaikalla.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja. Alan ammattikirjallisuutta sekä oppikirjoja

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Olemassa oleva ammattitaito voidaan todeta ammattiosaamisen näytöllä. Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osin tai kokonaan hyödyntäen aikaisempaa tunnustettua osaamistaan.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Tutkinnon osaan voidaan mahdollisuuksien mukaan integroida fysiikkaa ja kemiaa.
Muuta tietoa
Opiskelija dokumentoi oppimistaan sähköisesti.

Alumiinin ja ruostumattoman teräksen hitsauksen opintokokonaisuudessa painotetaan materiaalien standardimerkintöjen tuntemusta ja eri materiaalien ominaispiirteiden tuntemusta sekä niiden huomioimista omassa työskentelyssä.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi