5.4.4 Tutkinnon osan arviointi

SOSIAALISEN JA KULTTUURISEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Jokaisessa suoritetussa tutkinnon osan pakollisessa ja valinnaisessa osa-alueessa osaaminen arvioidaan erikseen asteikolla 1-3 OPH:n tutkinnon perusteiden osaamistavoitteiden mukaisesti.

Arviointi perustuu opiskelijan osaamiseen tutkinnon perusteissa esitettyjen arviointikriteerien mukaisesti. Jos valinnaisista opinnoista on laadittu Stadin ammattiopistossa tutkinnon perusteista poikkeavia valinnaisia opintoja, osaamisen arviointi perustuu näihin osa-alueisiin laadittuihin arviointitaulukoihin.

Tutkinnon osan kokonaisarviointi perustuu osa-alueiden arviointiin. Arvioinnissa huomioidaan tutkinnon osan jokaisen osa-alueen arvioitu osaaminen. Arviointi painottuu osaamispistemäärän mukaan. Kokonaisuus voi rakentua tuntitehtävistä, suullisista harjoituksista, portfolioprojekteista, oppilaiden valmistamista esitelmistä, verkkotyöskentelystä jne. opettajan valintojen mukaan.

Kokonaisarvioinnista päättävät eri osa-alueiden opettajat yhdessä.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan on mahdollisuus hakea aikaisemmin hankkimansa osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osaksi tutkintoaan. Tutkinnon osan opintojen osaamista tunnustetaan jossain muussa toisen asteen oppilaitoksessa aikaisemmin suoritetuista opinnoista. Osaamisen tunnustamisessa opiskelijan osaamista verrataan Stadin ammattiopiston opetussuunnitelmissa kirjattuihin osaamistavoitteisiin. Osaamisen tunnustaa tutkinnon osan osa-alueen opettaja.

Jos opiskelijalla on näyttää dokumenttia sellaisesta osaamisestaan, mikä vastaa opetussuunnitelman osaamistavoitteita, osaamista voi tunnistaa ja tunnustaa tapauskohtaisesti sopimalla asiasta erikseen osa-alueen opettajan kanssa.

Lukion kursseista osaamista tunnustetaan seuraavasti:

Kulttuurien tuntemus
Lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole kurssia, joka vastaa tavoitteiltaan Kulttuurien tuntemus -osa-alueen
osaamistavoitteita.

Taide ja kulttuuri
Osaamisen tunnustamisessa seuraavista lukion kursseista Minä, kuva ja kulttuuri (KU1), Ympäristö, paikka ja tila (KU2), Musiikki ja minä (MU1) ja Moniääninen Suomi (MU2), yhteensä kaksi kurssia vastaavat tavoitteiltaan Taide ja kulttuuri -osa-alueen osaamistavoitteita.

Ympäristöosaaminen
Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssi Ympäristöekologia (BI3) vastaa tavoitteiltaan Ympäristöosaaminen-osa-alueen osaamistavoitteita 1 osaamispisteen verran.

Muuta tietoa Tutkinnon osan opintoja on mahdollista sisällyttää myös Vapaasti valittaviin tutkinnon osiin (4.3). Tällöin osa-alueet arvioidaan Vapaasti valittavien tutkinnon osien paikalle.