6.2.2 Kiinteistöjen sähköpiirustukset ja piirikaaviot 5 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osan suorittaja oppii hallitsemaan lastuavassa työstössä käytettävät koneet ja laitteet, koneistuksen periaatteet, terät ja terämateriaalit, leikkuunesteet sekä raaka-aineet niin, että hän pystyy valmistamaan haastavia työpiirustuksen mukaisia, mitta- ja laatuvaatimukset täyttäviä kappaleita.

Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita ajoissa tunneille saapuminen. Hänellä tulee olla turvavarusteet valmiina.

Ammattitaitovaatimukset

Koulutuksen järjestäjän laatimat ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

  • tehdä vaativien koneistettavien kappaleiden piirustuksia CAD-ohjelman avulla
  • osaa laatia piirustukset niin, että niiden geometriatietoja voidaan käyttää hyväksi NC-ohjelmien valmistuksessa
  • osaa tehdä työstöratoja CAM-ohjelman avulla tekemistään piirustuksista ja siirtää ne työstökoneelle
  • ottaa työssään huomioon työterveyden, turvallisen työskentelyn ja toimintakyvyn säilyttämisen vaatimukset
  • toimia vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä työyhteisön jäsenten ja muiden ihmisten kanssa erilaisissa työtehtävissä
  • arvioida omaa työsuoritustaan, ratkaista ongelmatilanteet ja toimia ammatin eettisten periaatteiden mukaisesti.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijalla tulee olla suoritettuna Koneistuksen perusteet -tutkinnon osa tai hänen on muulla tavoin osoitettava hallitsevansa kyseisen tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset.
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa atk-luokassa sekä työstökoneilla.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan sähköisesti.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Tutkinnon osaan voidaan mahdollisuuksien mukaan integroida matematiikkaa sekä fysiikkaa ja kemiaa.
 Muuta tietoa Tutkinnon osassa tehdään opettajan määrittelemiä harjoitustöitä sekä asiakastöitä.
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi