Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSASSA ON YKSI TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTAKOKONAISUUS

KONENÄKÖJÄRJESTELMIEN SOVELLUKSET

Työelämän toimintakokonaisuuden
oppimistavoitteet
Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Konenäköjärjestelmien rakenteen tunteminen Opiskelija tutustuu erilaisiin konenäköjärjestelmiin, niiden rakenteeseen ja käyttösovellutuksiin teollisuudessa ja muualla yhteiskunnassa käyttäen Internetiä apunaan.
Konenäkölaitteistolla ohjelmoiminen Opiskelija harjoittelee laitteiston käyttöä ja parametrien ja asetusten säätämistä erilaisilla hahmon- ja värintunnistamistehtävillä.

Opiskelija harjoittelee konenäköjärjestelmän ohjelmoinnin ja ohjelmistorakenteiden muodostamista sekä päätöksentekoalgoritmien käyttöä.

Opiskelija ohjaa konenäköjärjestelmällä muita automaatiojärjestelmiä.

Konenäköjärjestelmien käyttäminen teollisuudessa ja yhteiskunnassa Opiskelija etsii tietoa konenäkösovellusten käyttökohteista internetistä ja tutustuu mahdollisuuksien mukaan käytössä oleviin järjestelmiin esimerkiksi ekskursioiden yhteydessä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittelee kurssissa opiskeltavat asiat, harjoitustyöt ja arviointiperusteet.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija seuraa opettajan ohjauksella oppimistaan ja harjoitustöiden etenemistä ja niiden laatua.

Opiskelija raportoi oppimistaan ja arvioi tavoitteiden toteutumista saaden opettajalta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta..

Opiskelijan taidot mitataan ammattiosaamisen näytöllä.

Muuta tietoa