Tutkinnon osan arviointi 621

KONENÄKÖJÄRJESTELMIEN SOVELLUSTEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Koulutuksen järjestäjän laatima osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Näyttö suoritetaan työssäoppimisjaksolla tai koululla.

Näyttötyössä opiskelija näyttää sekä teoriaosaamisen että käytännön osaamisen harjoitustöitä vastaavan järjestelmän rakentamalla ja ohjelman teolla.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä.

Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Opiskelija voi osoittaa aiemman osaamisensa dokumentoimalla tai muuten osoittamalla aikaisemmin tehdyn tutkinnon osan osa-alueen työn.

Muuta tietoa