4.1.1 Asennuksen ja automaation perustyöt 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii kokoonpanopiirustusten ja kytkentäkaavioiden avulla asentamaan koneenosia ja komponentteja sekä pienimuotoisia toimintajärjestelmiä, moottorien ja toimilaitteiden kytkentöjä.

Tutkinnon osa jakautuu kolmeen toimintakokonaisuuteen:
Asennus- ja kunnossapitotyöt
Automaatio
Sähkötekniikka ja sähköturvallisuus
.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Tutkinnon osan suorittaja osaa

 • lukea asennus- ja kokoonpanopiirustuksia
 • lukea sähköisiä, pneumaattisia ja hydraulisia kytkentäkaavioita
 • lukea työohjeita sekä käyttö- huolto- kokoonpano-ohjeita
 • koneiden ja toimilaitteiden toimintaperiaatteita, rakenteita ja koneenelimiä
 • käyttää käsityövälineitä turvallisesti ja huolehtii niiden kunnosta
 • tehdä laiteasennusmittauksia rulla- ja työntömitalla ja osaa käyttää konevesivaakaa
 • selvittää tavallisimmat kierteet mittaamalla ja taulukoiden avulla sekä osaa tehdä kierteitä manuaalisesti
 • tehdä vierintälaakerien asennuksia ja ketju- ja hihna-asennuksia sekä osaa asentaa tiivisteitä
 • pneumatiikan ja hydrauliikan peruskomponentit, niiden toiminnan, ohjaustavat ja piirrosmerkit
 • paineilman tuottamisen perusasiat, kuten suodattamisen, kuivaamisen ja paineen säädön
 • valita komponentit ja rakentaa yksinkertaisen jotain toimintoa mallintavan pneumaattisen järjestelmän
 • sähköiset perussuureet sekä niiden matemaattiset ja fysikaaliset perusteet sekä riippuvuussuhteet, kuten Ohmin lain ja perusasiat tasa- ja vaihtovirrasta
 • yleistä sähköturvallisuutta koskevien määräysten koneita ja laitteita ja niiden sähköasennuksia koskevat perusasiat
 • tiedollisesti ja taidollisesti perusasiat sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 määrittämästä sähkötyöturvallisuuskoulutuksesta
 • perusasiat sähköjärjestelmistä ja instrumentoinnista
 • suorittaa sähkötekniikan perusmittauksia yleismittarilla
 • varmistaa työkohteen jännitteettömyyden ja suojamaadoituksen
 • tehdä yksinkertaisia sähkömekaanisia ohjauksia kaavioiden perusteella
 • tiedollisesti ja taidollisesti EA1:tä vastaavan ensiavun annon
 • laatujärjestelmien mukaisen toiminnan ja laadunvalvonnan periaatteet asennuksessa.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloitettaessa kartoitetaan opiskelijan työturvallisuusasioiden hallinta ja päätetään kirijakson sisältö sen mukaan.
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio

1.vuosi

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon sisältää ammattitaitovaatimusten mukaisia teoriaopintoja ja työsaliharjoittelua.

Opintojen aikana opiskelija hyödyntää sähköisen työskentelyn mahdollisuuksia.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Olemassa oleva ammattitaito voidaan todeta ammattiosaamisen näytöllä.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.

Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Äidinkieli / Suomi toisena kielenä: Opiskelutaidot
Äidinkieli / Suomi toisena kielenä:: Media ja kulttuuri Yrittäjyys ja yritystoiminta: Yrittäjyys ja yritystoiminnan perusosaaminen
Matematiikka: Matematiikan perusosaaminen
Fysiikka ja kemia: Fysiikan ja kemian perusosaaminen
Vieras kieli: Työelämän englanti
Tieto ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen: Tieto- ja viestintätekniikan perusosaaminen
Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto: Liikunnan perusosaaminen
Toinen kotimainen kieli: Työelämän ruotsi

Lisäksi seuraavat sosiaalisen ja kulttuurisen osaamisen tutkinnon osan osaamisalueista:

 • Taide ja kulttuuri
 • Ympäristöosaaminen

Näiden tilalla on mahdollista opiskella mitä tahansa yhteisten tutkinnon osien valinnaisia opintoja.

Lisäksi tutkinnon osaan voidaan mahdollisuuksien mukaan integroida yksi seuraavista työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavan osaamisen tutkinnon osan valinnaisista osaamisalueista:

 • Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto: Pallopelit
 • Yhteiskuntataidot: Yhteiskuntataitojen syventävä osaaminen
 • Yrittäjyys- ja yritystoiminta: Yrittäjyys ja yritystoiminnan syventävä osaaminen
 • Työelämätaidot: Työelämätaitojen syventävä osaaminen
Muuta tietoa
Projektiopiskeluna oppimisprosessiin kuuluvia kuvauksia voidaan tallentaa sähköisesti.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys
Opinnoissa suunnitellaan mahdollisuuksien mukaan pienimuotoisia tuotteita ja arvioidaan niiden tuotantokustannuksia sekä laatua.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi