Tutkinnon osan arviointi

ASENNUKSEN JA AUTOMAATION PERUSTÖIDEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Ammattiosaamisen näytössä opiskelija suorittaa keskeisten ammattitaitovaatimusten mukaisia tehtäviä.

Asennuksen ja kunnossapidon osuudessa opiskelija näyttää osaamisensa teoriassa ja käytännön työtehtävissä.
Automaatio-osuudessa opiskelija näyttää osaamisensa pneumaattisella, hydraulisella tai sähköpneumaattisella kytkennällä saamiensa kaavioiden perusteella.

Ammattiosaamisen näyttö voidaan toteuttaa koululla tai työpaikalla.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä.

Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Opiskelija voi osoittaa aiemman osaamisensa dokumentoimalla tai muuten osoittamalla aikaisemmin tehdyn tutkinnon osan osa-alueen työn.

Muuta tietoa