4.1.2 Koneistuksen perustyöt 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osan suorittaja oppii hallitsemaan lastuavassa työstössä käytettävät koneet ja laitteet, koneistuksen periaatteet, terät ja terämateriaalit, leikkuunesteet sekä raaka-aineet niin, että hän pystyy valmistamaan yksinkertaisia, työpiirustuksen mukaisia, mitta- ja laatuvaatimukset täyttäviä kappaleita.

Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita ajoissa tunneille saapuminen. Hänellä tulee olla turvavarusteet valmiina.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Tutkinnon osan suorittaja osaa

 • suunnitella omaa koneistustyötään ja toimia työn laatuvaatimukset ja kokonaisuus huomioiden
 • käyttää työstökoneita ja materiaaleja sekä huolehtia kaluston käyttökunnosta
 • piirustusten lukutaidon, laadinnan ja toleranssien perusteet
 • työntömitan käytön
 • materiaalitekniikan alkeet
 • työstöarvojen, terien sekä terämateriaalien valinnan nyrkkisäännöillä, taulukoista sekä laskien
 • kierteen valmistuksen sorvissa kierret
 • apilla ja kierrepakalla

 • tasojyrsinnän 0,2 millimetrin tarkkuudella
 • olakesorvauksen yleistoleranssien tarkkuudella
 • kärkisorvauksen
 • sisäsorvauksen perusteet
 • porauksen, viisteytyksen ja kierteytyksen M5-kierteelle
 • yli 20mm halkaisijalla olevan reiän poraamisen teräkseen
 • kappaleiden viimeistelyn
 • ymmärtää CNC-tekniikan perusteet; ensimmäisen, toisen tai kolmannen vuoden opettaja esittelee tekniikkaa
 • ottaa työssään huomioon työterveyden, turvallisen työskentelyn ja toimintakyvyn säilyttämisen vaatimukset
 • toimia vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä työyhteisön jäsenten ja muiden ihmisten kanssa erilaisissa työtehtävissä
 • arvioida omaa työsuoritustaan, ratkaista ongelmatilanteet ja toimia ammatin eettisten periaatteiden mukaisesti
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. vuonna.

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa ensimmäisen vuosikurssin koneistuksen työsalissa sekä teoriaryhmälle määritellyssä luokkatilassa.

Osa kurssitöistä integroidaan yhteisiin tutkinnon osiin kuuluviin osaamistavoitteisiin.

Tutkinnon osan aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan digitaaliseen muotoon.

Työelämälähtöiset toimintakokonaisuudet:

Sorvaus

Jyrsintä ja poraus

Viimeistely

CNC-

tekniikkaan tutustuminen

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelijan aiemmin muualla hankkima osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan AHOT-menettelyllä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Äidinkieli / Suomi toisena kielenä: Opiskelutaidot
Matematiikka: Matematiikan perustaidot

Muuta tietoa
Tutkinnon osassa tehdään opettajan määrittelemiä harjoitustöitä sekä yksi moniosainen, ilmiöpohjainen projekti ryhmässä.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys
Opiskelija saa tietoa koneistusalan yrityksistä ja työtehtävistä sekä siitä, miten yrittäjyys eroaa työntekijänä olosta.

Opiskelija oppii

 • ymmärtämään koneistusprosessin kustannuksia
 • sitä kuinka voi kehittää toimintaansa tehokkaammaksi.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi