4.1.5 Levy- ja hitsaustyöt 30 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osan suorittaja osaa tehdä eri levymateriaaleista (teräkset ja alumiini) levytyökokonaisuuksia,
ja viimeistellä niitä pintakäsittelyä tai muuta jatkokäsittelyä varten.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon osan suorittaja osaa

 • lukea levyrakenteiden työpiirustuksia hitsausmerkintöineen
 • laatia työkokonaisuudesta työvaihesuunnitelman
 • leikata levyjä suuntaisleikkureilla ja tuntee niiden toimintaperiaatteet, käyttöalueet, säädöt, käyttöä
  koskevat rajoitukset ja leikkaustyön tapaturmavaarat
 • suorittaa leikkaustehtäviä mitta-asteikkoa, piirrotusta, valoviirua ja takavastetta hyödyntäen
 • tarkistaa leikkaustuloksen mittatarkkuuden ja laadun sekä suorittaa tarvittavat korjaustoimenpiteet
 • levyn leikkaamisessa ja leikkaustulosten mittaamisessa tarvittavaa matematiikkaa
 • tehdä levynkäyttösuunnitelman
 • syöttää leikkaustyön parametrit CNC-koneelle ja tehdä niihin tarvittavat muutokset
 • suorittaa piirrotuksen mukaan, kuljetusrissojen ja harppien avulla, käsivaraista termistä leikkausta
 • arvioida termisen leikkauksen aikana syntyvää laatua
 • perusasiat siitä, miten lika, ruoste, maali, valssihilse tai perusaineen seosaineet vaikuttavat leikkauksen suoritukseen
 • leikata mallineen avulla ja käyttää moottoroituja polttimia, polttimen kuljetusvaunuja ja putken
  pyörityslaitteita leikkauksessa
 • suorittaa lieriö- ja kartiovaippojen pyöristyksiä sekä osapyöristyksiä
 • levynpyöristyskoneiden tyypilliset rakenteet, toimintaperiaatteet ja ohjaustavat sekä käyttöalueet ja
  käytön rajoitukset
 • matematiikan taitojaan soveltaen mitoittaa pyöristettäviä aihioita
 • valmistaa muotomallineen pyöristysten muodon tarkistusta varten
 • aihioiden päiden esitaivutuksen merkityksen niin, että osaa suorittaa esitaivutukset
 • ottaa huomioon levyn aineesta, ainepaksuudesta ja aihion leveydestä johtuvan kerrallaan suoritettavan pyöristyssäteen muutoksen
 • säätää pyöristyskoneen telat ja tuntee pyöristysvirheet
 • käyttää kulmauskonetta ja hyödyntää sen ominaisuuksia ohutlevyjä kulmattaessa
 • laskea oikaistut pituudet sekä laatia työ- ja taivutusjärjestyksen tuotteelle
 • suorittaa yksinkertaisia särmäyksiä manuaalisella ja CNC-ohjatulla särmäyskoneella
 • särmäyspuristimen ohjaustoiminnot, valita särmäystyökalut, asettaa ne paikoilleen ja suorittaa tarvittavat säätö- ja tarkistustoimenpiteet
 • laatia särmäyksen työjärjestyksen ja laskea oikaistut pituudet
 • laatia tuotteelle asetetut mittavaatimukset täyttävän taivutussuunnitelman
 • tehdä CNC- ohjelmia piirustusten mukaisesti poltto- tai plasmaleikkauskoneelle
 • tehdä tavallisten levyrakenteiden kokoonpano- ja hitsaustöitä
 • lukea standardin SFS-EN ISO 15609-1 mukaisia hitsausohjeita (WPS)
 • hitsien mitoitustavat ja mitoitusmerkinnät
 • hitsien tarkistusmittaukset
 • standardin SFS-EN ISO 5817 määrittelemät, hitsaukselle asetetut laatuvaatimukset hitsiluokissa B, C ja D
 • suorittaa puikkohitsauksia
 • MAG- hitsauksia, MAG- täytelankahitsauksia ja TIG- hitsauksia
 • hitsata standardin SFS-EN 287-1 tai SFS-EN ISO 9606-2 mukaisen pienahitsauskokeen levy/levy (FW) asennoissa PA, PB ml ja PF sl valitsemallaan prosessilla, hitsiluokka C
 • laskea työ- ja materiaalikustannuksia
 • tuottavan toiminnan ja kustannuslaskennan perusteet
 • työturvallisuusmääräykset sekä noudattaa työturvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • koneisiin, työvälineisiin ja työmenetelmiin liittyviä nimiä ja käsitteitä englannin kielellä
 • selviytyä työtilanteista englannin kielellä.
Kirijakso Opiskelijan tulee hallita seuraavien tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset ennen tutkinnon osan suorittamista:
Asennuksen ja automaation perustyöt
Koneistuksen perustyöt
Levytöiden ja hitsauksen perustyöt

Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna Levy- ja hitsaustyön tutkinnon osan aloittamiseen osaamistavoitteiden mukaisia valmiuksia, opiskelijan tulee suorittaa kirijakso. Kirijakson sisältö arvioidaan tilannekohtaisesti opiskelijan osaamisen perusteella.

Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Opinnot sisältävät ammattitaitovaatimusten mukaisia teoriaopintoja ja työsaliharjoittelua. Tutkinnon osaan voidaan sisällyttää työssäoppimista työpaikalla. Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan pääsääntöisesti työssäoppimispaikalla.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa voidaan hyödyntää verkkomateriaaleja, alan ammattikirjallisuutta sekä oppikirjoja.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Olemassa oleva ammattitaito voidaan todeta ammattiosaamisen näytöllä.

Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osin tai kokonaan hyödyntäen aikaisempaa tunnustettua osaamistaan.

Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Äidinkieli: Työelämän viestintä
Englanti: Työelämän englanti
Matematiikka: Ongelmanratkaisu työtehtävissä
Työelämätaidot: Työelämätaitojen perusosaaminen
Yhteiskuntataidot: Yhteiskuntataitojen perusosaaminen

Lisäksi seuraavat matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen sekä sosiaalisen ja kulttuurisen osaamisen tutkinnon osien valinnaisista osaamisalueista:

 • Fysiikka ja kemia: Fysiikan ja kemian syventävä osaaminen
 • Kulttuurien tuntemus

Lisäksi yksi seuraavista viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen tutkinnon osan valinnaisista kolmen osaamispisteen laajuisista osaamisalueista:

 • Ruotsi: Ruotsin syventävä osaaminen
 • Äidinkieli: Media ja kulttuuri + Työelämän viestintä
 • Englanti: Englannin kieli ja kultturi + Englannin syventävä osaaminen

Lisäksi tutkinnon osaan voidaan mahdollisuuksien mukaan integroida yksi seuraavista työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavan osaamisen tutkinnon osan valinnaisista osaamisalueista:
Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto: Kiipeily ja kamppailu + Voimaa ja kuntoa
Työelämätaidot: Työelämätaitojen syventävä osaaminen
Yhteiskuntataidot: Yhteiskuntataitojen syventävä osaaminen
Yrittäjyys- ja yritystoiminta: Yrittäjyys- ja yritystoiminnan syventävä osaaminen

Muuta tietoa Tutkinnon osassa työskennellään ryhmän jäsenenä erilaisissa projekteissa. Opitaan ymmärtämään levy- ja hitsaustyön ammatillisia lainalaisuuksia.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Levy- ja hitsaustyön tutkinnon osassa painotetaan erityisesti työn laatua ja huolellista työskentelyä. Kaikki harjoitteet joita tehdään, tulee voida myydä asiakkaalle.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi