Pakolliset osaamistavoitteet

VIERAS KIELI, A-KIELI, PAKOLLISET (2 osp)

Vieraan kielen (A-kieli) pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työelämän englanti 
Työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen Opiskelija toimii työhönsä liittyvien suullisten ohjeiden mukaan sekä kertoo itsestään ja työtehtävistään englannin kielellä. Hän osoittaa opettajan osoittamilla harjoituksilla ymmärtävänsä englanninkielisen puheen sisältöä. Hän keskustelee kone- ja metallialan aiheista.
Tekstien ymmärtäminen ja tuottaminen Opiskelija tekee tekstinymmärrysharjoituksia ja kirjoittaa työhönsä liittyviä tekstejä, kuten työselostuksen ja ohjeen englannin kielellä kartuttaen kone- ja metallialan perussanastoa.
Tiedon hankkiminen Opiskelija hakee alansa aiheista aktiivisesti tietoa sähköisistä tiedonlähteistä ja opettajan tarjoamista materiaaleista. Opiskelija lukee ja laatii tiivistelmän kone- ja metallialan turvallisuus- ja työohjeesta.
Monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä toimiminen Opiskelija tutustuu englannin kielen ominaispiirteisiin ja englanninkielisiin kulttuureihin opettajan.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa ymmärtämään vieraan kielen merkityksen Suomessa.

Opettaja kertaa opiskelijan kanssa englannin kielen rakenteita ja Opettaja ohjaa opiskelijaa perehtymään vieraan kielen kieliopillisiin periaatteisiin ja noudattamaan niitä käytännössä.

Opettaja arvioi yhdessä opiskelijan kanssa opiskelijan valmiuksia toimia alan työtehtävissä ja asiakaspalvelussa vieraalla kielellä. Opettaja arvioi ja antaa palautetta opiskelijan osaamisesta kirjallisten ja suullisten harjoitusten perusteella.

Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa B1.1. ja puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoa B1.1.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa englannin kielellä.

Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia ymmärtää ja tuottaa vieraskielistä tekstiä.

Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia hankkia tietoa vieraalla kielellä.

OPH:n tutkinnon perusteiden vieraan A-kielen pakollisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Muuta tietoa Työelämän englanti integroidaan ensimmäisenä vuonna Asennuksen ja automaation perustöihin.