Pakolliset osaamistavoitteet

YRITTÄJYYS JA YRITYSTOIMINTA, PAKOLLISET (1 osp)

Yrittäjyyden ja yritystoiminnan pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Yrittäjyys ja yritystoiminnan perusosaaminen
Yrittäjäksi ryhtymisen mahdollisuuksien arvioiminen Opiskelija arvioi omaa osaamistaan, vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan ryhtyä kone- ja metallialan yrittäjäksi.
Oman osaamisensa ja omien vahvuuksiensa tunnistaminen ja arvioiminen Opiskelija arvioi omia suorituksiaan ja tunnistaa omat vahvuutensa ja puutteensa suhteessa saamaansa palautteeseen
Oman liikeidean ja sen kehittämismahdollisuuksien ideoiminen Opiskelija selvittää ja ideoi yritystoimintaansa liittyviä mahdollisuuksia, yritysmuotoja, keskeisiä palveluja tai tuotteita.

Opiskelija perustaa pienryhmässä virtuaaliyrityksen oppien yrityksen perustamisen rutiinit.

Kone- ja metallialan ammatillisten verkostojen selvittäminen Opiskelija oppii hahmottamaan teknologiateollisuuden osa-alueet sekä tuntemaan alan toimintaympäristöt ja ammatilliset verkostot.
Kannattavan liiketoiminnan periaatteiden tunnistaminen Opiskelija ideoi yritykselle työryhmässä liikeidean, laatii liiketoimintasuunnitelman ja markkinointimateriaalin sekä selvittää mahdolliset riskit, rahoituslähteet, tuotot ja kustannukset.

Opiskelija esittelee työryhmänsä kanssa työn tuloksen muille työryhmille.

Oman yrittäjyyden ja yritystoiminnan merkityksen arvioiminen omalle hyvinvoinnilleen ja Suomen
kansantaloudelle
Opiskelija oppii tunnistamaan kannattavan liiketoiminnan periaatteet ja arvioimaan oman yrittäjyyden ja yritystoiminnan merkitystä omalle hyvinvoinnilleen ja Suomen kansantaloudelle.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Arviointi tapahtuu työryhmän laatiman virtuaaliyrityksen esittelyn ja suoritetun harjoitustyön perusteella. Oppilas osoittaa tällä tavalla halunsa laadukkaaseen, tulokselliseen ja kannattavaan toimintaan.

Oppimisessa arvioidaan erityisesti opiskelijan innovatiivisuutta ja kykyä kollektiiviseen tiimityöhön ja ennen kaikkea vastuullisuutta, palveluhenkisyyttä, tehokkuutta, tuottavuutta ja oma-aloitteellisuutta.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan yrittäjämäistä ajattelu- ja toimintatapaa organisaatiossa harjoituksena laaditun yritysesittelyn ja oppimistehtävien perusteella.

OPH:n tutkinnon perusteiden yrittäjyyden ja yritystoiminnan pakollisten opintojen arviointitaulukot

Muuta tietoa Yrittäjyys ja yritystoiminnan perusosaaminen integroidaan ensimmäisenä vuonna johonkin seuraavista tutkinnon osista: Koneistuksen perustyöt, Asennuksen ja automaation perustyöt tai Levytöiden ja hitsauksen perustyöt.

Se voidaan myös opiskella osittain äidinkielen opintoihin tai Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen Matematiikan osa-alueen osa-alueeseen Yrityselämän matematiikka integroituna.