Valinnaiset osaamistavoitteet

YMPÄRISTÖOSAAMINEN, VALINNAINEN (2 osp)

Ympäristöosaamisen valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Ympäristöosaaminen (2 osp)
Ympäristölainsäädännön mukaan toimiminen ja laadukkaasti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti työskenteleminen Opiskelija toimii työsalissa kestävän kehityksen mukaisesti panostaa laadukkaaseen työskentelyyn.
Kone- ja metallialan keskeisten tuotteiden elinkaaren tunteminen Opiskelija harjoittelee tunnistamaan kone- ja metallialalla yleisesti käytettäviä materiaaleja (esim. metallit, eri nesteet ja kaasut), tuntemaan niiden elinkaaren ja valitsemaan vähemmän luontoa rasittavia materiaaleja.
Ilmastonmuutokseen vaikuttaminen työ- ja toimintatapavalinnoilla Opiskelija huomioi ilmastomuutoksen omassa työskentelyssä niin työsalissa, työharjoittelupaikassa kuin vapaa-ajallakin.
Energia- ja materiaalitehokkuuden ja jätteiden synnyn ehkäiseminen Opiskelija suunnittelee työnsä työsalissa ja työharjoittelupaikassa niin, että materiaalin hukkaprosentti on mahdollisimman pieni.
Ympäristövaikutusten huomioiminen omassa toiminnassaan päästöjen osalta Opiskelija perehtyy ympäristövaikutteisten aineiden, kuten liuottimien, oikeanlaiseen hävittämiseen.

Opiskelijan osallistuu ohjatusti vierailukäynnille esimerkiksi jätevedenpuhdistamoon.

Jätteiden lajittelun ja kierrätyksen tunteminen Opiskelija lajittelee ja kierrättää työssä käyttämiään materiaaleja toimiessaan sekä koulussa ja työharjoittelupaikassa.

Opiskelijan osallistuu ohjatusti vierailukäynnille esimerkiksi sortti-asemalle.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa käsittelemään ympäristöasioita monipuolisesti, säästämään luonnonvaroja ja havainnoimaan ympäristöön vaikuttavia tekijöitä.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sähköisesti.

Opettaja antaa jatkuvaa ohjausta ja palautetta.

Opettaja arvioi opiskelijan toimintaa työsalissa kestävän kehityksen mukaisesti.

Osaamisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa laatimaan projektityönä suunnitelman (esim. lajittelu- tai kierrätyssuunnitelma) ja laatimaan siitä raportin.

Opettaja antaa jatkuvaa ohjausta ja palautetta.

Opettaja arvioi opiskelijan toimintaa työsalissa kestävän kehityksen mukaisesti.

OPH:n tutkinnon perusteiden Ympäristöosaamisen arviointitaulukoihin

Muuta tietoa Ympäristöosaaminen (2 osp) integroidaan ensimmäisenä vuonna Asennuksen ja automaation perustöihin.