Tutkinnon osan arviointi

ASENNUSHITSAUKSEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Ammattiosaamisen näytössä opiskelija tai tutkinnon suorittaja
hitsaa asennushitsauksia monipuolisesti eri hitsausprosesseilla (puikko-,MIG/MAG- ja TIG-, kaasu) sekä tehden myös kovajuotoksia.

Näyttötehtävissä käytetään monipuolisesti asennushitsaustöissä tarvittavia työ- ja mittavälineitä. Huomiota kiinnitetään erityisesti myös työturvallisuuden toteutumiseen sekä työn suorituksen järjestelmällisyyteen ja suunnitelmallisuuteen. Opiskelija tekee myös näyttötehtävistään kirjalliset ja valokuvalliset raportit.

Ammattiosaamisen näyttö voidaan toteuttaa oppimisprosessin jälkeen noin kahden työpäivän aikana tai osanäyttötehtävinä oppimisprosessin aikana.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä.

Asennushitsauksia tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Muuta tietoa