Tutkinnon osan arviointi

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Näyttö suoritetaan koulussa tai erikseen sovittaessa työssäoppimisjaksolla.

Näyttötyössä opiskelija näyttää sekä teoriaosaamisen että käytännön osaamisen.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa AHOT-menettelyllä aiemmin hankitun koulutuksen pohjalta, esimerkiksi todistus toisesta oppilaitoksesta.

Vaihtoehtoisesti osaamisen voi osoittaa esittämällä kokonaisuudessa vaadittavat taidot näytöllä, jonka muut opiskelijat tekevät sekä pakollisten kurssitehtävien sisältöjä mallintavalla yksittäisellä projektilla ja sen valmistuksesta kertovalla raportilla, jolla osoittaa osaavansa kaikki työstömenetelmät ja aiheen teorian.

Muuta tietoa