Tutkinnon osan arviointi

KONEENASENNUKSEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytössä opiskelija tai tutkinnon suorittaja tekee monipuolisesti koneenasennuksen perustöitä käyttäen apuna asennusohjeita, koneiden manuaaleja, standardeja sekä alan oppikirjoja. Näyttötehtävissä käytetään monipuolisesti koneenasentajan työssä tarvittavia mittavälineitä –ja laitteita sekä työkaluja. Huomiota kiinnitetään erityisesti myös työturvallisuuden toteutumiseen sekä työn suorituksen järjestelmällisyyteen ja suunnitelmallisuuteen. Opiskelija tekee myös näyttötehtävistään kirjalliset ja valokuvalliset raportit.

Ammattiosaamisen näyttö voidaan toteuttaa oppimisprosessin jälkeen noin kahden työpäivän aikana tai osanäyttötehtävinä oppimisprosessin aikana.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä.

Koneenasennustöitä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Muuta tietoa