Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TTUTKINNON OSAAN SISÄLTYY YKSI TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTAKOKONAISUUS

CAD-/CAM-PERUSTEET

Työmenetelmien tunteminen Opiskelija opiskelee luokassa aiheiden teorian ja harjoittelee työsalissa koneiden käyttöä saavuttaakseen tarvittavat käytännön taidot. Työsalissa teoriaa myös kerrataan, jotta oppiminen tehostuisi.
Tietokoneen ja ohjelmien peruskäyttötaitojen oppiminen Opiskelija opettelee käyttämään tietokonetta ja CAD- sekä CAM-ohjelmia, niin hyvin että selviytyy kurssilla tehdyistä yksinkertaisista harjoituksista.
Termistön hallitseminen Opiskelija harjoittelee tehtäviä tehdessä CNC-koneistajan perussanastoa.
Oikeiden työkalujen valitseminen Opiskelija tutustuu yleisimpiin teriin ja työstömenetelmiin ja opettelee valitsemaan niistä kulloinkin parhaimmat vaihtoehdot.
Työstökoneiden turvallinen käytön oppiminen Opiskelija kiinnittää työsalissa huomiota työstökoneiden turvalliseen käyttöön ja muiden huomioimiseen.

Opiskelija saa jatkuvaa palautetta opettajalta edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan digitaaliseen muotoon.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Ensimmäisillä tunneilla käydään läpi aihealueet, turvallisuus, laitteet, oppimisen aikataulu ja arvosteluperusteet.

Opiskelija esittelee valmistamansa kappaleet, saaden opettajalta ja muilta opiskelijoilta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija seuraa opintojensa kulkua opettajan ohjauksessa. Opiskelija saa jatkuvaa palautetta opettajalta edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja arvioi tavoitteiden saavuttamisen, kun opiskelija palauttaa hänelle harjoitustyön. Mikäli harjoitustyö ei täytä vaadittua laatua, on opiskelijan tehtävä työ uudestaan.

Muuta tietoa