4.1.3 Levy- ja hitsaustyön perusteet 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osan suorittaja oppii tekemään työpiirustuksen mukaan jonkin yksinkertaisen ohutlevytyökokonaisuuden, siihen liittyvät peruslevytyöt, polttoleikkauksen ja levyjen liittämisen eri menetelmillä sekä hitsauksen kaasu-, puikko- ja MAG-hitsausprosesseilla.

Opiskelija oppii laatimaan levykappaleiden työpiirustuksia käsin piirtämällä ja CAD-ohjelmalla sekä tekemään kappaleiden viimeistelytyöt ja tarkistusmittaukset.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Tutkinnon osan suorittaja osaa

 • lukea levykappaleiden työpiirustuksia, hahmottaa kappaleen kuvannoista ja ymmärtää mitoitusmerkinnät ja tavalliset hitsausmerkinnät
 • piirtää kuvantoja yksinkertaisista levyosista, osaa projektioiden käännöt sekä osaa piirtää leikkauskuvantoja ja mitoittaa
 • piirrottaa ja osaa keskeisimmät piirrottamiseen liittyvät mittaus- ja piirtämistekniset ratkaisut, kuten janan puolittaminen, kohtisuoran piirtäminen sekä kulman ja ympyrän jakaminen osiin
 • leikata levyjä kuhunkin työhön parhaiten soveltuvilla levysaksilla, kuvioleikkureilla ja nakertajilla
  piirrotusmerkintöjen mukaisesti
 • leikata levyjä suuntausleikkurilla; tehdä perussäädöt sekä levyjen asetukset ja kiinnitykset mittojen
  mukaan
 • kulmata ja pyöristää levyaihioita
 • käyttää erilaisia hioma- ja porakoneita yleisimmissä hionta-, katkaisu- ja poraustöissä
 • tehdä työstettyjen kappaleiden viimeistelytyöt sekä käsityökaluilla että koneilla
 • käyttää pylväs- tai säteisporakonetta ja porata levyihin reikiä
 • tehdä ruuvi- ja vetoniittiliitoksia
 • polttoleikata levyjä käsivaraisesti piirrotusten mukaan
 • hitsata kaasuhitsausprosessilla
 • hitsauksen perusteet puikkohitsausprosessilla
 • hitsauksen perusteet MAG-hitsausprosessilla
 • levyosien liittämisen yhdellä juotosmenetelmällä
 • mitata pituus- ja kulmamittoja
 • tiedollisesti ja taidollisesti tulitöiden turvallisuuteen liittyvät asiat niin, että hänellä on valmius tulityökortin suorittamiseen.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Opinnot sisältävät ammattitaitovaatimusten mukaisia teoriaopintoja ja työsaliharjoittelua. Tutkinnon osaan voidaan sisällyttää työssäoppimista työpaikalla. Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan pääsääntöisesti oppilaitoksen tiloissa.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja, alan ammattikirjallisuutta sekä oppikirjoja

Vaihtoehtoiset suoritustavat Olemassa oleva ammattitaito voidaan todeta ammattiosaamisen näytöllä. Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osin tai kokonaan hyödyntäen aikaisempaa tunnustettua osaamistaan.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Fysiikka ja kemia: Fysiikan ja kemian perusosaaminen
Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto: Terveystiedon perusosaaminen
Muuta tietoa
Opiskelija dokumentoi oppimistaan sähköisesti.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys
Levy- ja hitsaustyön tutkinnon osassa painotetaan erityisesti työn laatua ja huolellista työskentelyä. Kaikki harjoitteet, joita tehdään, tulee voida myydä asiakkaalle.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi