Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU SEITSEMÄÄN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

LEVYJEN LEIKKAAMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Levytyöpiirustusten lukeminen Opiskelija tulkitsee levytyöpiirustuksia. Hän opettelee piirustusmerkkien tarkoituksen ja mitoitusperiaatteet. Hän oppii tuntemaan yleisimmät hitsausmerkit.
Työvaihesuunnitelmien laatiminen Opiskelija laatii harjoitustöistä työvaihesuunnitelman sekä levynkäytön suunnitelman ja leikkauslistan.
Käsileikkauslaitteilla leikkaaminen Opiskelija opettelee ohutlevyjen kuvioleikkausta käyttäen peltisaksia sekä sähkökäyttöisiä käsileikkauslaitteita, kuten nakertimia ja leikkureita.
Suuntaisleikkurilla leikkaaminen Opiskelija tutustuu suuntaisleikkurin toimintaan ja leikkurin säätöihin. Hän selvittää suuntaisleikkurin turvallisen käytön määräykset ja ohjeet ennen leikkaustyön aloittamista. Opiskelija suorittaa tarvittavat säätötoimet ottaen huomioon leikattavan levyn kovuuden paksuuden ja leikkausleveyden.

Opiskelija suorittaa levyjen leikkauksia piirrotusta apuna käyttäen valoviirun avulla sekä leikkaa takavastetta ja kulmaviivainta käyttäen.

Opiskelija tarkistaa leikkaustuloksen mitta- ja laatuvaatimukset ja tekee tarvittavat korjaukset leikkurin säätöihin.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittelee kurssissa opiskeltavat asiat, harjoitustyöt ja arviointiperusteet.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija seuraa opettajan ohjauksella oppimistaan ja harjoitustöiden etenemistä ja niiden laatua.

Opiskelija raportoi oppimistaan sähköisin menetelmin ja arvioi tavoitteiden toteutumista saaden opettajalta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelijan saavutettua riittävät taidot ne mitataan ammattiosaamisen näytöllä.

Muuta tietoa

LEVYJEN PIIROITUS JA LEIKKAAMINEN KÄSITYÖKALUILLA

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Levytyöpiirustusten lukeminen Opiskelija tulkitsee levytyöpiirustuksia. Hän opettelee piirustusmerkkien tarkoituksen ja mitoitusperiaatteet ja käyttää suuntaispiirtimiä ja muita piirrotusvälineitä.
Työvaihesuunnitelmien laatiminen Opiskelija laatii harjoitustöistä työvaihesuunnitelman sekä levynkäytön suunnitelman ja leikkauslistan.
Käsileikkauslaitteilla leikkaaminen Opiskelija opettelee ohutlevyjen kuvioleikkauksen käyttäen peltisaksia sekä sähkökäyttöisiä käsileikkauslaitteita, kuten nakertimia ja leikkureita.
Suuntaisleikkurilla leikkaaminen Opiskelija tutustuu suuntaisleikkurin toimintaan ja leikkurin säätöihin. Hän selvittää turvallisen käytön määräykset ja ohjeet ennen leikkaustyön aloittamista. Hän suorittaa tarvittavat säätötoimet ottaen huomioon leikattavan levyn kovuuden, paksuuden ja leikkausleveyden.

Opiskelija suorittaa levyjen leikkauksia piirrotusta apuna käyttäen valoviirun avulla sekä leikkaa takavastetta ja kulmaviivainta käyttäen.

Opiskelija tarkistaa leikkaustuloksen mitta- ja laatuvaatimukset ja tekee tarvittavat korjaukset leikkurin säätöihin.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittelee kurssissa opiskeltavat asiat, harjoitustyöt ja arviointiperusteet.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija seuraa opettajan ohjauksella oppimistaan ja harjoitustöiden etenemistä ja niiden laatua.

Opiskelija raportoi oppimistaan sähköisin menetelmin ja arvioi tavoitteiden toteutumista saaden opettajalta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelijan saavutettua riittävät taidot ne mitataan ammattiosaamisen näytöllä.

Muuta tietoa

KULMAAMINEN JA PYÖRISTÄMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Pyöristyskoneen rakenteen tunteminen Opiskelija selvittää pyöristyskoneen turvallisen käytön periaatteen. Hän tutustuu pyöristyskoneiden rakenteellisiin eroihin ja niiden erilaisiin työskentelytapoihin.

Opiskelija selvittää itselleen esitaivutuksen merkityksen pyöristyksen lopputulokseen. Valmistaa pyöristysmallineen, jolla tarkistaa esipyöristyssäteen oikeellisuuden.

Aihion oikaistun pituuden laskeminen Opiskelija laskee pyöristettävän levyn oikaistun pituuden ottaen huomioon levyvahvuuden vaikutuksen (keskihalkaisija) oikaistuun pituuteen.
Levyn pyöristäminen Opiskelija harjoittelee levyn pyöristämistä epäsymmetrisellä pyöristyskoneella. Hän pyöristää mittatarkan lieriövaipan saamiensa työtapakohtaisten toleranssien vaatimaan mittatarkkuuteen.

Opiskelija opettelee erilaisten kulmauskoneiden turvallisen käytön.

Kulmauskoneiden käyttäminen Opiskelija opettelee erilaisten kulmauskoneiden turvallisen käytön.

Opiskelija opettelee terien oikean valinnan. Hän tutustuu koneen terävalikoimaan ja opettelee asentamaan terät valmistettavan tuotteen mukaisesti.

Opiskelija suorittaa levyjen särmäystöitä harjoitustöiden ja asiakastöiden yhteydessä opettajan ohjeiden mukaisesti.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittelee kurssissa opiskeltavat asiat, harjoitustyöt ja arviointiperusteet.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija seuraa opettajan ohjauksella oppimistaan ja harjoitustöiden etenemistä ja niiden laatua.

Opiskelija raportoi oppimistaan sähköisin menetelmin ja arvioi tavoitteiden toteutumista saaden opettajalta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelijan saavutettua riittävät taidot ne mitataan ammattiosaamisen näytöllä.

Muuta tietoa

PUIKKOHITSAUS

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Hitsausohjeeseen tutustuminen Opiskelija tutustuu hitsausohjeeseen, oppii valitsemaan hitsauspuikon ja -prosessin työkohteen ja hitsausasennon mukaan sekä etsimään sille oikeat virta-arvot. Hän opettelee puikon sytyttämisen, kuljettamisen ja sammuttamisen, sekä kuonanpoiston teorian.
Hitsauksen suorittaminen Opiskelija opettelee puikon sytyttämisen, kuljettamisen ja sammuttamisen sekä kuonan poistamisen käytännössä. Opiskelija oppii seuraamaan sulan muodostumista ja ohjaamaan hitsaustapahtumaa sen käyttäytymisen mukaan.
Hitsauksen laadun varmistus Opiskelija vertaa saumaa tulosteeseen hitsausvirheistä.
Hitsaustaidon toteaminen Opiskelija katkaisee ja hioo monipalkoisen hitsauksen. Hän tarkastelee poikkipintaa hitsauksen laadun selvittämiseksi.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittelee kurssissa opiskeltavat asiat, harjoitustyöt ja arviointiperusteet.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija seuraa opettajan ohjauksella oppimistaan ja harjoitustöiden etenemistä ja niiden laatua.

Opiskelija raportoi oppimistaan sähköisin menetelmin ja arvioi tavoitteiden toteutumista saaden opettajalta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelijan saavutettua riittävät taidot ne mitataan ammattiosaamisen näytöllä.

Muuta tietoa

MAG-HITSAUS

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Hitsausohjeeseen tutustuminen Opiskelija tutustuu hitsausohjeeseen ja oppii valitsemaan hitsausprosessin.

Hän oppii valitsemaan hitsausarvot työkohteen ja hitsausasennon mukaan. Hän oppii ymmärtämään, mitä merkitsevät valokaaren pituus, kuljetusasennot ja -nopeudet.

Hitsauksen suorittaminen Opiskelija opettelee hallitsemaan hitsauspistoolin toimintaa. Opiskelija oppii seuraamaan sulan muodostumista ja ohjaamaan hitsaustapahtumaa sen käyttäytymisen mukaan.
Hitsauksen laadun varmistus Opiskelija vertaa saumaa tulosteeseen hitsausvirheistä.
Hitsaustaidon toteaminen Opiskelija katkaisee ja hioo monipalkoisen hitsauksen. Hän tarkastelee poikkipintaa hitsauksen laadun selvittämiseksi.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittelee kurssissa opiskeltavat asiat, harjoitustyöt ja arviointiperusteet.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija seuraa opettajan ohjauksella oppimistaan ja harjoitustöiden etenemistä ja niiden laatua.

Opiskelija raportoi oppimistaan sähköisin menetelmin ja arvioi tavoitteiden toteutumista saaden opettajalta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelijan saavutettua riittävät taidot ne mitataan ammattiosaamisen näytöllä.

Muuta tietoa

KAASUHITSAUS JA JUOTTO

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Hitsausohjeeseen tutustuminen Opiskelija tutustuu hitsausohjeeseen. Hän oppii valitsemaan hitsaussuuttimen ja paineet asetyleenille ja hapelle, sekä säätämään liekin.
Hitsauksen suorittaminen Opiskelija opettelee säätämään kaasupaineet, kiinnittämään oikean suuttimen, sytyttämään liekin sekä säätämään sen.

Hän seuraa sulan muodostumista ja ohjaa hitsaustapahtumaa sen käyttäytymisen mukaan.

Hitsauksen laadun varmistus

Hitsaustaidon toteaminen

Juottaminen

Opiskelija tarkastelee hitsaussaumaa ja vertaa sitä hitsausvirheisiin.
Ohjeeseen tutustuminen Opiskelija tutustuu ohjeeseen.

Hän tutustuu eri juotosmateriaaleihin ja oppii valitsemaan sopivan juotosmateriaalin eri materiaaleille ja materiaaliyhdistelmille.

Hän oppii liekinsäätämisen lämpötilan ja materiaalin värin välisen yhteyden, sekä juotosaineen lisäämisen työkohteeseen.

Juottamisen suorittaminen Opiskelija opettelee käytännössä juotoksen tekoa esim. kupariputkilla ja koriste-esineillä.
Juotoksen laadun varmistus Opiskelija testaa juotoksia vuodon ilmaisuaineella, leikkaa ne auki ja tarkastaa ne silmämääräisesti tai testaamalla fyysisesti.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittelee kurssissa opiskeltavat asiat, harjoitustyöt ja arviointiperusteet.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija seuraa opettajan ohjauksella oppimistaan ja harjoitustöiden etenemistä ja niiden laatua.

Opiskelija raportoi oppimistaan sähköisin menetelmin ja arvioi tavoitteiden toteutumista saaden opettajalta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelijan saavutettua riittävät taidot ne mitataan ammattiosaamisen näytöllä.

Muuta tietoa

POLTTOLEIKKAUS

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Leikkaaminen käsin kaasulaitteistolla Opiskelija opettelee valitsemaan oikean suutinkoon leikattavaan työhönsä. Hän säätää leikkaustyössä käytettävät kaasunpaineet kyseiseen työhön sopivaksi ja asentaa leikkauslaitteiston käyttökuntoon.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittelee kurssissa opiskeltavat asiat, harjoitustyöt ja arviointiperusteet.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija seuraa opettajan ohjauksella oppimistaan ja harjoitustöiden etenemistä ja niiden laatua.

Opiskelija raportoi oppimistaan sähköisin menetelmin ja arvioi tavoitteiden toteutumista saaden opettajalta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelijan saavutettua riittävät taidot ne mitataan ammattiosaamisen näytöllä.

Muuta tietoa