4.1.4 Koneistus 30 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osan suorittaja oppii hallitsemaan lastuavassa työstössä käytettävät koneet ja laitteet, koneistuksen periaatteet, terät ja terämateriaalit, leikkuunesteet sekä raaka-aineet niin, että hän pystyy valmistamaan haastavia työpiirustuksen mukaisia, mitta- ja laatuvaatimukset täyttäviä kappaleita.

Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita ajoissa tunneille saapuminen. Hänellä tulee olla turvavarusteet valmiina.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa koneistustyötään ja toimia työn laatuvaatimukset ja kokonaisuus huomioiden
 • käyttää työstökoneita ja materiaaleja sekä huolehtia kaluston käyttökunnosta
 • piirustusten lukutaidon, laadinnan ja erityisesti toleranssimerkinnät
 • työntömitan, sekä sisä- ja ulkomikrometrien käytön
 • koneistajan tarvitseman materiaalitekniikan tietämyksen
 • työstöarvojen, terien sekä terämateriaalien valinnan laskemalla
 • purseenpoiston koneellisesti
 • kierteen valmistuksen sorvaamalla
 • tasojyrsinnän 0,1mm tarkkuudella
 • tasohionnan 0,01mm tarkkuudella
 • profiilijyrsinnän 0,05mm tarkkuudella
 • kulmaan jyrsinnän asteen tarkkuudella
 • kartion sorvauksen 0,5 asteen tarkkuudella
 • saavuttaa koneistuksessa vähintään Ra 3,2
  -pinnanlaadun
 • olakesorvauksen laakeritoleranssiin
 • kärkien välissä sorvauksen
 • reunan viisteytyksen ja pyöristämisen itse tehdyllä terällä
 • senkkauksen koneellisesti
 • laakeripesän sisäsorvauksen
 • porauksen ja kierteytyksen M3-kierteelle
 • reiän avartamisen, väljentämisen ja kalvauksen
 • käyttää jakopäätä ja pyöröpöytää
 • CNC-jyrsinnän ja CNC-sorvauksen perusteet
 • ottaa työssään huomioon työterveyden, turvallisen työskentelyn ja toimintakyvyn säilyttämisen vaatimukset
 • toimia vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä työyhteisön jäsenten ja muiden ihmisten kanssa erilaisissa työtehtävissä
 • arvioida omaa työsuoritustaan, ratkaista ongelmatilanteet ja toimia ammatin eettisten periaatteiden mukaisesti.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijalla tulee olla suoritettuna Koneistuksen perusteet -tutkinnon osa, tai hänen on muulla tavoin osoitettava hallitsevansa kyseisen tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset.
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa.

Osa kurssitöistä integroidaan yhteisiin tutkinnon osiin kuuluviin osaamistavoitteisiin.

Tutkinnon osan aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan sähköisesti.

Tutkinnon osa jakautuu neljään työelämälähtöiseen toimintakokonaisuuteen:

Koneistus 1: Hionta- ja viimeistelypainotteinen

Koneistus 2: sorvauspainotteinen

Koneistus 3: jyrsintä- ja porauspainotteinen

Työssäoppiminen

Vaihtoehtoiset suoritustavat Olemassa oleva ammattitaito voidaan todeta ammattiosaamisen näytöillä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Äidinkieli: Työelämän viestintä
Englanti: Työelämän englanti
Matematiikka: Ongelmanratkaisu työtehtävissä
Työelämätaidot: Työelämätaitojen perusosaaminen
Yhteiskuntataidot: Yhteiskuntataitojen perusosaaminen

Lisäksi seuraavat matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen sekä sosiaalisen ja kulttuurisen osaamisen tutkinnon osien valinnaisista osaamisalueista:

 • Fysiikka ja kemia: Fysiikan ja kemian syventävä osaaminen
 • Kulttuurien tuntemus

Lisäksi yksi seuraavista viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen tutkinnon osan valinnaisista kolmen osaamispisteen laajuisista osaamisalueista:

 • Ruotsi: Ruotsin syventävä osaaminen
 • Äidinkieli: Media ja kulttuuri + Työelämän viestintä
 • Englanti: Englannin kieli ja kultturi + Englannin syventävä osaaminen

Lisäksi tutkinnon osaan voidaan mahdollisuuksien mukaan integroida yksi seuraavista työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavan osaamisen tutkinnon osan valinnaisista osaamisalueista:
Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto: Kiipeily ja kamppailu + Voimaa ja kuntoa
Työelämätaidot: Työelämätaitojen syventävä osaaminen
Yhteiskuntataidot: Yhteiskuntataitojen syventävä osaaminen
Yrittäjyys- ja yritystoiminta: Yrittäjyys- ja yritystoiminnan syventävä osaaminen

Muuta tietoa
Tutkinnon osassa tehdään opettajan määrittelemiä harjoitustöitä sekä asiakastöitä.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys
Opiskelija tutustuu konealan yrityksiin sekä siihen, miten yrittäjyys eroaa työntekijänä olosta. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua Nuori Yrittäjä- toimintaan, jossa osa luokasta voi perustaa yrityksen puoleksi vuodeksi tai vuodeksi.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi