Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Kappaletavara-automaatio 30 osp

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työmenetelmien tunteminen

Työstöarvojen valitseminen

Opiskelija opiskelee luokassa aiheiden teorian ja harjoittelee työsalissa koneiden käyttöä saavuttaakseen tarvittavat käytännön taidot. Työsalissa teoriaa myös kerrataan, jotta oppiminen tehostuisi.
Lämpökäsittelyn periaatteiden tunteminen Opiskelija harjoittelee teknistä piirtämistä erityisesti liittyen viimeistelyyn, viisteisiin ja pyöristyksiin, geometrisiin toleransseihin, ISO-toleransseihin, sovitteisiin, pintamerkkeihin ja pinnankarheuteen.
Mittaaminen ja piirustusten lukeminen Opiskelija harjoittelee hiottavien ja lämpökäsiteltävien kappaleiden piirustusten lukemista ja teknistä piirtämistä luokassa. Hän tutustuu projektioihin, leikkauksiin ja mitoituksiin.
Koneen käyttäminen ja konetyyppien tunteminen Opiskelija valmistaa työsalissa opettajan määrittelemän kappaleen teknisessä piirustuksessa määritellyllä tarkkuudella.
Työturvallisuuden tunteminen Opiskelija harjoittelee tasohiomakoneen ja akselihiomakoneen käyttöä työsalissa suorittamalla opettajan määrittelemiä tehtäviä.
Huoltaminen ja rakenteiden tunteminen Opiskelija kiinnittää huomiota opettajan ohjauksella hiomakoneiden ja niiden laikkojen yleisimpiin työturvallisuusriskeihin.
Hiomalaikan kunnostaminen ja asentaminen Opiskelija timantoi hiomakiekon, irrottaa sen koneesta, tasapainottaa sen ja asentaa takaisin.

Opiskelija tunnistaa työskennellessään rikkinäisen laikan ja korvaa sen ehjällä.

Tasohionnan tekeminen vähintään 0,01 mm:n tarkkuudella Opiskelija harjoittelee tasohiomaan opettajan määrittelemän kappaleen.
Terien teroittaminen Opiskelija teroittaa työsalissa poranteriä, pikaterässorvinteriä ja työkalujen teriä penkkihiomakoneella. Hän käyttää teroittamiseen sille tarkoitettua laitetta (esim. Darex).
Akselin pyöröhionnan suorittaminen 0,02 mm:n tarkkuudella Opiskelija harjoittelee akselin hiomista käyttäen supportia tai akselihiomakonetta
Lämpökäsittelyn tekeminen Opiskelija opiskelee lämpökäsittelyn perusteita luokassa ja suorittaa lämpökäsittelyhuoneessa valmistamansa kappaleen karkaisun.
Ra 0,8 -pinnanlaadun saavuttaminen erilaisilla työstömenetelmillä Opiskelija tavoittelee teollisuudessa vaadittavien pinnanlaatujen saavuttamista valmistamiinsa kappaleisiin

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan digitaaliseen muotoon hyödyntäen sähköisiä viestintävälineitä, kuten tabletteja ja tietokoneita.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Ensimmäisillä tunneilla käydään läpi aihealueet, turvallisuus, laitteet, oppimisen aikataulu ja arvosteluperusteet.

Opiskelija saa jatkuvaa palautetta opettajalta edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee valmistamansa kappaleet, saaden opettajalta ja muilta opiskelijoilta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija seuraa opintojensa kulkua opettajan ohjauksessa. Opiskelija saa jatkuvaa palautetta opettajalta edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja arvioi tavoitteiden saavuttamisen, kun opiskelija palauttaa hänelle harjoitustyön. Mikäli harjoitustyö ei täytä vaadittua laatua, on opiskelijan tehtävä työ uudestaan.

Muuta tietoa

KONEISTUS 2: SORVAUSPAINOTTEINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työstöarvojen valitseminen

Terätyyppien tunteminen

Opiskelija opiskelee luokassa aiheiden teorian ja harjoittelee työsalissa koneiden käyttöä saavuttaakseen tarvittavat käytännön taidot. Työsalissa teoriaa myös kerrataan, jotta oppiminen tehostuisi.
Mittaaminen ja piirustusten lukeminen Opiskelija harjoittelee sorvattavien kappaleiden piirustusten lukemista ja teknistä piirtämistä luokassa. Hän tutustuu projektioihin, leikkauksiin ja mitoitukseen.
Koneen käyttäminen ja konetyyppien tunteminen Opiskelija käyttää työsalissa sorveja ja harjoittelee luokassa tunnistamaan erilaisilla rakenteilla olevat sorvit.
Työturvallisuuden huomioiminen Opiskelija kiinnittää työsalissa huomiota sorvien turvalliseen käyttöön.
Koneiden huoltaminen ja rakenteiden tunteminen Opiskelija tarkistaa öljytasot sorveista ja vaihtaa vaihdelaatikon rattaita.
Olakesorvaaminen toleranssiin h7 Opiskelija valmistaa sorvaamalla kappaleen halkaisijan h7-toleranssiin.
Kartion sorvaaminen 0,5 asteen tarkkuudella Opiskelija sorvaa kartion käyttäen kärkipylkkää ja kääntökelkkaa.
Kierteen sorvaaminen Opiskelija harjoittelee asettamaan sorviin oikean nousun ja sorvaamaan kierteen vaadittuun toleranssiin.
Laakeripesän sorvaaminen Opiskelija sisäsorvaa harjoitustyöhön laakeripesän vaadittuun toleranssiin.
Kärkien välissä sorvaaminen

Pitkän kappaleen sorvaaminen (min. 10xD)

Opiskelija sorvaa pitkiä kappaleita tukilaakeria ja kärkeä käyttäen.
Muototerän hiominen Opiskelija opettelee hiomaan teriä, joilla voi sorvata pyöristyksiä kappaleisiin.
Asiakastöiden tekeminen Opiskelija oppii asiakaspalvelun perusteet tekemällä asiakastöitä ja olemalla yhteydessä asiakkaaseen, kun kappale on valmistettu.
CNC-sorvauksen perusteiden suorittaminen työstökoneella Opiskelija opettelee opettajan johdolla käynnistämään CNC-sorvin, ajamaan sen referenssiajon, mittaamaan nollapisteen ja ajamaan opettajan määrittelemän ohjelman.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan digitaaliseen muotoon hyödyntäen sähköisiä viestintävälineitä, kuten tabletteja ja tietokoneita.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Ensimmäisillä tunneilla käydään läpi aihealueet, turvallisuus, laitteet, oppimisen aikataulu ja arvosteluperusteet.

Opiskelija esittelee valmistamansa kappaleet, saaden opettajalta ja muilta opiskelijoilta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija seuraa opintojensa kulkua opettajan ohjauksessa. Opiskelija saa jatkuvaa palautetta opettajalta edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja arvioi tavoitteiden saavuttamisen, kun opiskelija palauttaa hänelle harjoitustyön. Mikäli harjoitustyö ei täytä vaadittua laatua, on opiskelijan tehtävä työ uudestaan.

Muuta tietoa

KONEISTUS 3: JYRSINTÄ- JA PORAUSPAINOTTEINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työstöarvojen valitseminen Opiskelija opiskelee luokassa aiheiden teorian ja harjoittelee työsalissa koneiden käyttöä saavuttaakseen tarvittavat käytännön taidot. Työsalissa teoriaa myös kerrataan, jotta oppiminen tehostuisi.
Terätyyppien tunteminen Opiskelija harjoittelee jyrsittävien ja porattavien kappaleiden piirustusten lukemista ja teknistä piirtämistä luokassa. Hän tutustuu projektioihin, leikkauksiin ja mitoitukseen.
Mittaaminen ja piirustusten lukeminen Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan digitaaliseen muotoon hyödyntäen sähköisiä viestintävälineitä, kuten tabletteja ja tietokoneita.
Manuaalijyrsinkoneen ja pylväsporakoneen käyttäminen ja eri konetyyppien tunteminen Opiskelija käyttää työsalissa olevia työstökoneita ja opiskelee teoriaopetuksena kaikki muut konetyypit ja niiden käytön
Työturvallisuuden huomioiminen Opiskelija suorittaa työtehtävät turvallisesti.
Huoltaminen ja rakenteiden tunteminen Opiskelija opettelee työsalissa tarkistamaan koneen öljytasot sekä tutustuu koneen rakenteisiin sisäosien osalta.
Jyrsiminen tapilla sekä tasojyrsimellä 0,1 mm:n tarkkuudella sekä kulmaan yhden asteen tarkkuudella

Vähintään yhden suorakaiteen muotoisen kappaleen valmistaminen niin, että kaikki sen sivut ovat 90 asteen kulmassa 0,2 asteen tarkkuudella
Poraaminen 0,2 mm:n tarkkuudella

Opiskelija opettelee työsalissa eri koneita ja oikeita mittalaitteita käyttämällä suorittamaan tarkkoja koneistustehtäviä.
Kierteiden valmistaminen pylväsporakonetta käyttäen Opiskelija poraa kierteelle oikeankokoisen reiän, viisteyttää sen ja kierteyttää sen käyttäen poraistukkaa ja hitaita kierroksia.
Avarruksen ja kalvauksen tekeminen Opiskelija avartaa reiän 0,05mm tarkkuudella ja kalvaa reiän teräkseen.
Apukoneistusten ja kiinnittimien kellotusten suorittaminen Opiskelija koneistaa kappaleisiinsa kiinnittämistä helpottavia muotoja ja kiinnittää kappaleita sadasosamillien tarkkuudella.
Kiilauran valmistaminen Opiskelija valmistaa kiilauran jyrsimällä ja käyttäen avenninta.
CNC-työstön perusteiden suorittaminen työstökoneella Opiskelija opettelee opettajan johdolla käynnistämään CNC-työstökoneen, ajamaan sen referenssiajon, mittaamaan nollapisteen ja ajamaan opettajan määrittelemän ohjelman.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Ensimmäisillä tunneilla käydään läpi aihealueet, turvallisuus, laitteet, oppimisen aikataulu ja arvosteluperusteet.

Opiskelija esittelee valmistamansa kappaleet, saaden opettajalta ja muilta opiskelijoilta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija seuraa opintojensa kulkua opettajan ohjauksessa. Opiskelija saa jatkuvaa palautetta opettajalta edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja arvioi tavoitteiden saavuttamisen, kun opiskelija palauttaa hänelle harjoitustyön. Mikäli harjoitustyö ei täytä vaadittua laatua, on opiskelijan tehtävä työ uudestaan.

Muuta tietoa