Tutkinnon osan arvointi

KONEISTUKSEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Koneistuksen toisen vuosikurssin opettajat sopivat lukuvuoden alussa samanlaiset näytöt ja arvosteluperusteet vastaaville kursseilleen. Näyttöjen tulee ilmentää tietoja ja taitoja, joita kurssilla on opittu.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan osaamista voidaan tunnistaa ja tunnistaa AHOT-menettelyllä aiemmin hankitun koulutuksen pohjalta.

Opiskelija voi osoittaa hallitsevansa tutkinnon osassa vaadittavat taidot näytöllä, jonka muut opiskelijat tekevät, sekä pakollisten kurssitehtävien sisältöjä mallintavalla yksittäisellä projektilla ja sen valmistuksesta kertovalla raportilla, jolla osoittaa osaavansa kaikki työstömenetelmät ja aiheen teorian.

Muuta tietoa