6.2.3 Robottijärjestelmien sovellukset (3 osp)

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osan suorittaja oppii tuntemaan robottijärjestelmien kokoonpanon ja robottien rakenteet sekä robottijärjestelmien yhteyden tuotannon muihin järjestelmiin. Lisäksi opiskelija tutustuu tiedonsiirron periaatteisiin.

Ohjelmointiharjoitukset opiskelija suorittaa joko robotilla tai virtuaalisesti. Virtuaaliohjelmat siirretään robotille koeajettavaksi.

Opiskelija oppii rakentamaan ohjelman, jolla robotti siirtää harjoituskappaleita erilaisilla tarttujilla. Siirtoja harjoitellaan muuttuvissa koordinaatistoissa ja erilaisilta toimilaitteilta toisille.

Opiskelija ohjelmoi yksinkertaisia työstötehtäviä robotin pyöriville työkaluille.

Hän oppii välittämään tietoa muille laitteistoille, esimerkiksi konenäköjärjestelmälle sekä kuljetin- ja pneumatiikkalaitteistolle.

Opiskelija oppii tunnistamaan robotiikan riskit ja suojautumaan niiltä.

Ammattitaitovaatimukset Koulutuksen järjestäjän laatimat ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

  • tunnistaa erilaiset robottijärjestelmät, tarttujat ja niiden sovelluskohteet
  • käynnistää robottijärjestelmän
  • tehdä itsenäisesti ohjainlaitteella ja/tai virtuaaliohjelmistolla ohjelman
  • tehdä ohjelmaan tarvittavia työkalu- ja koordinaatistoparametrien asetuksia sekä muita laitteiden toimintaan vaikuttavia muutoksia
  • kytkeä robottijärjestelmään liitettäviä automaatiolaitteita ja yhdistää ohjelmalliset laitteet toimivaksi kokonaisuudeksi
  • koeajaa tuottamansa ohjelman ja käyttää ohjelmaa yhteistyössä muiden automaatiolaitteiden kanssa.
  • ottaa huomioon robottijärjestelmien työturvallisuusnäkökohdat ja toimia robotin kanssa turvallisesti
Kirijakso Tutkinnon osaa aloitettaessa opiskelijan tulee hallita automaation perusteet.

Opiskelijan tulee tutustua kirjalliseen materiaaliin ja etsiä oma-aloitteisesti tietoa käsiteltävistä aiheista, niiden soveltamisesta käytäntöön ja rakenteesta esimerkiksi internetistä.

Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa sisältää ammattitaitovaatimusten mukaisia teoriaopintoja ja työsaliharjoittelua.

Opiskelija hyödyntää opiskelussaan sähköisen työskentelyn mahdollisuuksia.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat Olemassa oleva ammattitaito voidaan todeta ammattiosaamisen näytöllä.
div>

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.

Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Tutkinnon osaan voidaan sisällyttää mahdollisuuksien mukaan matematiikkaa, fysiikkaa, äidinkieltä sekä englantia.
 Muuta tietoa Opiskelija voi dokumentoida oppimistaan sähköisesti.
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Yrittäjyys Opinnoissa arvioidaan tutkinnon osassa opiskeltavan tekniikan käyttösovelluksia ja etuja teollisuudessa.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi