Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSASSA ON YKSI TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTAKOKONAISUUS:

ROBOTTIJÄRJESTELMIEN SOVELLUKSET

Työelämän toimintakokonaisuuden
oppimistavoitteet
Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Robottijärjestelmien rakenteen tunteminen Opiskelija tutustuu erilaisiin robottijärjestelmiin, niiden rakenteeseen ja käyttösovellutuksiin teollisuudessa ja muualla yhteiskunnassa käyttäen internetiä apunaan.
Robottilaitteistolla ohjelmoiminen Opiskelija harjoittelee laitteiston käyttöä ja parametrien ja asetusten säätämistä erilaisilla koordinaatisto- ja tarttujatehtävillä.

Opiskelija harjoittelee robottijärjestelmän ohjelmoinnin ja ohjelmistorakenteiden (pää-/alirutiinit) muodostamista sekä I/O-porttien käyttöä.

Opiskelija ohjaa konenäköjärjestelmällä muita automaatiojärjestelmiä.

Robottijärjestelmien käyttäminen teollisuudessa ja yhteiskunnassa Opiskelija etsii tietoa robottisovellusten käyttökohteista internetistä ja tutustuu mahdollisuuksien mukaan käytössä oleviin järjestelmiin esimerkiksi tutustumiskäyntien yhteydessä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittelee kurssilla opiskeltavat asiat, harjoitustyöt ja arviointiperusteet.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija seuraa opettajan ohjauksella oppimistaan ja harjoitustöiden etenemistä ja niiden laatua.

Opiskelija raportoi oppimistaan ja arvioi tavoitteiden toteutumista saaden opettajalta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelijan taidot mitataan ammattiosaamisen näytöllä.

Muuta tietoa