4.2.5 Levy- ja teräsrakennetyöt 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osan suorittaja osaa valmistaa työpiirustusten mukaan levy- ja teräsrakenteita. Opiskelija työstää levyraakaaineista,
rakenneputkista ja muotoraudoista viimeisteltyjä tuotteita pintakäsittelyyn.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Tutkinnon osan suorittaja osaa

 • lukea työpiirustuksia ja ymmärtää leikkauskuvannot ja muoto- ja sijaintitoleranssit sekä hitsausmerkinnät
 • laatia työsuunnitelman ja oikean kokoonpanojärjestyksen ja valita valmistusmenetelmät
 • paksujen levyjen ja muototerästen sekä käsivaraisen että koneellisen polttoleikkauksen SFS-EN ISO 9013 vaatimusten mukaisesti
 • paksujen levyjen leikkaamisen suuntaisleikkureilla, pyöristämisen ja särmäyksen
 • muototerästen ja rakenneputkien katkaisutyöt sahaamalla, kulmahiomakoneella ja muototeräsleikkureilla
 • tehdä CNC-ohjelmia piirustusten mukaan levy- ja teräsrakennetöissä tarvittaville koneille
 • teräsrakennetöissä tarvittavat hitsausprosessit (puikko-, MIG/MAG- ja TIG) sekä hitsien mitoitustavat ja -merkinnät
 • lukea standardin ISO 15609-1 mukaisia hitsausohjeita (WPS) ja suorittaa hitsaukset niitä noudattaen
 • tietää standardin SFS-EN-ISO 5817 määrittelemät hitsaukselle asetetut laatuvaatimukset hitsiluokissa B, C ja D
 • käyttää ohjaimia ja kiinnitysvälineitä oikein
 • mitata esiasettelussa ja kiinnityksessä asento- ja rakennemitat
  108
 • silloittaa rakenneosat niin, että riittävä rakennelujuus saavutetaan
 • tehdä tarkistusmittaukset
 • selvittää työpiirustuksista hitsausliitosten railotyypit ja valmistaa railot hiomalla, polttoleikkaamalla ja railonvalmistuskoneilla
 • tehdä teräsrakenteiden muotoilu-, taivutus- ja oikaisutöitä hydraulisilla puristimilla ja taivutusvalssaimilla
 • kylmä- ja kuumaoikaisun suoritusperiaatteet ja vaikutukset työkappaleeseen
 • suorittaa oikaisutyöt tarkoituksenmukaisia työmenetelmiä käyttäen
 • käyttää turvallisesti teräsrakenteiden kokoonpanossa ja asennuksessa käytettäviä nosto-, kiinnitys ja apulaitteita
 • hitsata standardien SFS-EN 287-1 ja SFS-EN ISO 9606-2 mukaisen pienahitsauskokeen levy/levy (FW) asennoissa PA, PB ml ja PF sl valitsemallaan prosessilla, hitsiluokka C.
Kirijakso Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna Levy- ja teräsrakennetyön tutkinnon osan aloittamiseen osaamistavoitteiden mukaisia valmiuksia, opiskelijan tulee suorittaa kirijakso. Kirijakson sisältö arvioidaan tilannekohtaisesti opiskelijan osaamisen perusteella.
Tutkinnon osan sijoittuminen Opinnot sijoittuvat 2-vuodelle.

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Opinnot sisältävät ammattitaitovaatimusten mukaisia teoriaopintoja ja työsaliharjoittelua. Tutkinnon osaan voidaan sisällyttää työssäoppimista työpaikalla. Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan pääsääntöisesti työssäoppimispaikalla.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja, alan ammattikirjallisuutta sekä oppikirjoja

Vaihtoehtoiset suoritustavat Olemassa oleva ammattitaito voidaan todeta ammattiosaamisen näytöllä. Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan osin tai kokonaan hyödyntäen aikaisempaa tunnustettua osaamistaan.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Tutkinnon osaan voidaan mahdollisuuksien mukaan integroida matematiikkaa sekä fysiikkaa ja kemiaa.
Muuta tietoa Opiskelija dokumentoi oppimistaan sähköisesti.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Levy- ja teräsrakennetöiden tutkinnon osassa painotetaan erityisesti työn laatua ja huolellista työskentelyä. Kaikki harjoitteet, joita tehdään, tulee voida myydä asiakkaalle.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi