4.2.6 Koneautomaation asennus, 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osan suorittaja tuntee robotin toiminnan ja sähköpneumaattisen järjestelmän rakenneosat sekä
niiden toimintaperiaatteet niin, että hän pystyy asennuspiirustusten ja kytkentäkaavioiden mukaan
rakentamaan annettujen toimintadokumenttien mukaisen pienimuotoisen ohjausjärjestelmän. Hän osaa
ohjelmoida robotin ja järjestelmän toimimaan haluttujen toiminta-arvojen mukaisesti, tehdä siihen pieniä
muutoksia ja laatia pienimuotoisia ohjausohjelmia.

Tutkinnon osa jakautuu neljään toimintakokonaisuuteen:
Pneumatiikka
Logiikkojen johdotukset ja ohjelmointi
Konenäköjärjestelmät
Robotiikka.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Tutkinnon osan suorittaja osaa

 • tunnistaa erilaiset pneumaattiset venttiilit ja sylinterit sekä ymmärtää niiden toiminta periaatteen
 • mitoittaa sylinterin käytön tarpeen mukaan
 • asentaa ja kytkeä pneumatiikassa käytettäviä antureita
 • tehdä pienimuotoisen sähköpneumatiikkajärjestelmän kytkentäkaavioiden mukaan
 • tehdä pneumatiikkajärjestelmän toimintojen säädöt ja tunnistaa järjestelmässä olevia vikoja
 • tehdä toimilaitteiden ohjauslaitteiden ja anturien mekaanisia asennuksia
 • tehdä kaapelointeja ja ohjausjärjestelmään liittyviä kytkentöjä
 • käyttää ohjelmoitavaa logiikkaa järjestelmien ohjauksessa
 • tehdä mekaaniset asennukset sekä tehon syöttö- ja ohjausjärjestelmän kaapeloinnit ja kytkennät
 • ottaa käyttöön yksittäisen automaatiolaitteen ohjausohjelman ja siirtää sen ohjausjärjestelmään
 • käynnistää ohjausjärjestelmän hallintaohjelman (logiikkaohjelma)
 • tehdä ohjelmaan tarvittavia parametrien ja muita laitteiden toimintaan vaikuttavia muutoksia
 • tunnistaa erilaiset robottityypit
 • tehdä itsenäisesti käsiohjaimen avulla robotille ohjelman
 • kytkeä robottiin liitettäviä automaatiolaitteita ja yhdistää ohjelmalliset laitteet toimivaksi kokonaisuudeksi
 • käyttää tarvittaessa erilaisia koordinaatistoja sekä paikoitustapoja
 • koeajaa tuottamansa ohjelman ja käyttää ohjelmaa myös tuotantoajossa
 • käyttää automaatiolaitteiden asennuksissa käytettäviä työvälineitä
 • käyttää kunnon mittaamiseen tarvittavia laitteita
 • käyttää logiikkaohjelman diagnosointityökaluja laitteen toimivuuden selvittämiseksi
Kirijakso Tutkinnonosaa aloitettaessa opiskelijan tulee hallita automaation ja koneenasennuksen perusteet.

Opiskelijan tulee tutustua kirjalliseen materiaaliin ja etsiä oma-aloitteisesti tietoa käsiteltävistä aiheista, niiden soveltamisesta käytäntöön ja rakenteesta esimerkiksi internetistä.

Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon sisältää ammattitaitovaatimusten mukaisia teoriaopintoja ja työsaliharjoittelua.

Opintojen aikana opiskelija hyödyntää sähköisen työskentelyn mahdollisuuksia.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Olemassa oleva ammattitaito voidaan todeta ammattiosaamisen näytöllä.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.

Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Tutkinnonosaan voidaan sisällyttää mahdollisuuksien mukaan matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa sekä äidinkieltä.
Muuta tietoa Projektiopiskeluna oppimisprosessiin kuuluvia kuvauksia voidaan tallentaa sähköisesti..
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Opinnoissa arvioidaan tutkinnonosassa opiskeltavan tekniikan käyttösovelluksia ja etuja teollisuudessa.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi