4.2.7 Mekanisoitu ja automatisoitu hitsaus 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osan suorittaja oppii käyttämään hitsauksen mekanisointilaitteita ja hitsaamaan automatisoidulla
hitsausprosessilla kuten robottihitsausasemalla.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Tutkinnon osan suorittaja osaa

 • hitsauksen mekanisoinnin edut tuotannon, tehokkuuden ja tuotteiden laadun kannalta
 • käyttää hitsauksen kevytmekanisointilaitetta
 • käyttää hitsaustyössä tarvittavia apulaitteita, esimerkiksi pyörityspöydät ja kääntölaitteet
 • kiinnittää työkappaleet ja hitsauspistoolit mekanisointilaitteisiin
 • asettaa robottihitsauslaitteiston käyttökuntoon
 • ohjelmoida robotin hitsaustehtäviin ja käyttää sitä
 • syöttää ohjelman robotin käyttömuistiin sekä suorittaa ohjelman toiminnan tarkistuksen käsinajona ja automaattiajona
 • robotin koordinaattijärjestelmät
 • mekanisoituun ja automatisoituun hitsaukseen liittyvän hitsaustekniikan
 • virheilmoitusten perusteella tehdä käyttäjän tehtävänä olevat korjaukset
 • käyttää makro-ohjelmointia robottihitsausasemaa ohjelmoitaessa
 • MIG/MAG-hitsausprosessien (135/136/138) käsivaraisen hitsauksen
 • standardin SFS-EN 1418 mukaisen hitsausoperaattorin pätevyyskokeen suorittamiseen vaadittavat
  tiedot ja taidot.
Kirijakso Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna Levy- ja hitsaustyön tutkinnon osan aloittamiseen osaamistavoitteiden mukaisia valmiuksia, opiskelijan tulee suorittaa kirijakso. Kirijakson sisältö arvioidaan tilannekohtaisesti opiskelijan osaamisen perusteella.
Tutkinnon osan sijoittuminen Opinnot sijoittuvat 3-vuodelle.

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Opinnot sisältävät ammattitaitovaatimusten mukaisia teoriaopintoja ja työsaliharjoittelua. Tutkinnon osaan voidaan sisällyttää työssäoppimista työpaikalla. Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan pääsääntöisesti työssäoppimispaikalla.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja, alan ammattikirjallisuutta sekä oppikirjoja

Vaihtoehtoiset suoritustavat Olemassa oleva ammattitaito voidaan todeta ammattiosaamisen näytöllä. Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osin tai kokonaan hyödyntäen aikaisempaa tunnustettua osaamistaan.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Tutkinnon osaan voidaan mahdollisuuksien mukaan integroida matematiikkaa sekä fysiikkaa ja kemiaa.
Muuta tietoa Opiskelija dokumentoi oppimistaan sähköisesti.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Automatisoidun ja robottihitsauksen tutkinnonosassa painotetaan erityisesti työn laatua ja huolellisuutta sekä kustannustehokasta työskentelyä.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi