4.2.8 Ohutlevytyöt 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osan suorittaja osaa valmistaa ohutlevykappaleita työstäen levyraaka-aineista viimeisteltyjä levytuotteita.

Hän osaa liittää ohutlevyjä hitsaamalla MIG-, MAG- ja TIG-hitsausprosesseilla sekä vastushitsausprosessilla (pistehitsaus). Hän osaa liittää levyjä ruuviliitoksilla sekä niittaamalla, saumaamalla ja liimaamalla.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Tutkinnon osan suorittaja osaa

 • lukea työpiirustuksia, kuvantoja (erityisesti leikkauskuvannot) ja piirustusmerkintöjä (hitsaus- ja muut liitosmerkinnät sekä muoto- ja sijaintitoleranssimerkinnät)
 • laatia työsuunnitelman
 • ohutlevyosien levityksiä käsityömenetelmin
 • käyttää levityksen CAD-ohjelmaa (3D-mallinnus)
 • ohutlevytöissä käytettävät piirrotusmenetelmät ja merkintätavat sekä osaa käyttää piirrotusvälineitä
  tarkoituksenmukaisesti
 • leikata monimuotoisia kappaleita kuvioleikkurilla ja nakertajilla piirrotuksen mukaan
 • käyttää ohutlevyjen leikkaukseen tarkoitettuja suuntaisleikkureita
 • käyttää kulmauskonetta ja tietää kulmauskoneen säädöt ja säätöperiaatteet
 • valmistaa mittavaatimukset toteuttavan taivutussuunnitelman
 • käyttää särmäyspuristinta ohutlevyjen taivutukseen
 • valita soveltuvat kehrät, tehdä niiden tarvitsemat säädöt ja osaa vaottaa
 • tuntee ohutlevyjen saumaustyypit ja saumausmenetelmät sekä osaa valmistaa työkohteeseen tiiviin ja ulkonäöltään laatuvaatimukset täyttävän sauman
 • liimata ohutlevyjä
 • liittää ohutlevyjä ruuviliitoksilla
 • tehdä vetokaraniittiliitoksia
 • eri materiaalilevyjen (kupari, alumiini, muovitettu ohutlevy, hiottu ruostumaton teräs, haponkestävä teräs jne.) käsittelyn
 • standardin SFS-EN ISO 5817 määrittelemät hitsaukselle asetetut laatuvaatimukset eri hitsiluokissa B, C ja D
 • vastushitsauksen toimintaperiaatteen ja soveltuvuuden eri materiaaleille ja levynpaksuuksille sekä laitteiden soveltuvuuden eri hitsauskohteisiin
 • hitsata vastushitsausprosessilla (pistehitsaus)
 • hitsata ohutlevyjä MAG-hitsausprosessilla
 • hitsata ohutlevyjä MIG-hitsausprosessilla
 • hitsata ohutlevyjä TIG-hitsausprosessilla
 • työn laatuvaatimukset tuntien arvioida työn viimeistelytarpeen ja suorittaa tarvittavat viimeistelytyöt, esimerkiksi hitsausroiskeiden ja terävien särmien poiston.
Kirijakso Tämä tutkinnon osa ei vaadi kirijaksoa. Osallistuminen edellyttää Levy- ja hitsaustöiden perusteet opintojaksossa vaadittavia taitoja.
Tutkinnon osan sijoittuminen Opinnot sijoittuvat 3-vuodelle.

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Opinnot sisältävät ammattitaitovaatimusten mukaisia teoriaopintoja ja työsaliharjoittelua. Tutkinnon osaan voidaan sisällyttää työssäoppimista työpaikalla. Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan pääsääntöisesti työssäoppimispaikalla.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja, alan ammattikirjallisuutta sekä oppikirjoja

Vaihtoehtoiset suoritustavat Olemassa oleva ammattitaito voidaan todeta ammattiosaamisen näytöllä. Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan osin tai kokonaan hyödyntäen aikaisempaa osaamistaan.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Tutkinnon osaan voidaan mahdollisuuksien mukaan integroida matematiikkaa sekä fysiikkaa ja kemiaa.
Muuta tietoa Opiskelija dokumentoi oppimistaan sähköisesti.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Ohutlevytöiden tutkinnon osassa painotetaan erityisesti työn laatua ja huolellista työskentelyä. Kaikki harjoitteet, joita tehdään, tulee voida myydä asiakkaalle.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi