4.2.10 CAD/CAM-3D-työstöratojen valmistus 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osan suorittaja saavuttaa sellaiset perustaidot CNC-koneistuksesta, että hän osaa mallintaa CAD/CAM-ohjelmilla 3D-mallin, jonka pohjalta hän valmistaa tarvittavat työstöradat.

Hän oppii piirtämään valmistettavasta osasta työpiirustuksen mitoituksineen ja tulostamaan sen.

Tämän lisäksi hän oppii ajamaan työstöradat CNC-työstökoneella.

Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita ajoissa tunneille saapuminen. Hänellä tulee olla turvavarusteet valmiina.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

 • käyttää 3D-CAD/CAM-ohjelmaa
 • mallintaa 3D-kappaleen dokumenttien perusteella
 • käyttää apuna piirustustasoja
 • tehdä työstöratoja 2D- ja 3D-muodoille
 • siirtää mallinnetun kappaleen nollapisteeseen
 • käyttää tyypillisiä tiedonsiirtoformaatteja
 • post-prosessoinnin ja tietää sen merkityksen
 • valita työstörataan tarvittavat muodot
 • rajata työstöradan halutulle alueelle
 • käyttää työkalukirjastoa ja osaa tehdä sinne uusia työkaluja
 • valita sopivan työkalun käyttötarkoituksen mukaan
 • asettaa oikeat lastuamisarvot ja lastunpaksuudet materiaalien mukaan
 • valita sopivan työstömenetelmän koneistukseen
 • käyttää työvaroja tarkoituksenmukaisesti
 • rouhinnan ja viimeistelyn työvaiheet
 • tarkistaa työstöradan ennen sen siirtoa työstökoneelle
 • korjata työstöradassa olevat virheet
 • siirtää työstöradan työstökoneelle ja koneistaa kappaleen
 • ottaa huomioon työstökoneen ominaisuudet työstöratoja tehdessä
 • ajaa työstöradan työstökoneella.
Kirijakso TTutkinnon osan suorittajalla tulee olla suoritettuna koneistuksen ja CAD/CAM-2D-työstöradat -tutkinnon osat.
Tutkinnon osan sijoittuminen Opinnot sijoittuvat 3-vuodelle.

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa.

Osa kurssitöistä integroidaan yhteisiin tutkinnon osiin kuuluviin osaamistavoitteisiin.

Tutkinnon osan aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan sähköisesti.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelijan aiemmin muualla hankkima osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan AHOT-menettelyllä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Tutkinnon osaan voidaan mahdollisuuksien mukaan integroida matematiikkaa sekä fysiikkaa ja kemiaa.
Muuta tietoa Tutkinnon osassa tehdään opettajan määrittelemiä harjoitustöitä sekä yksi moniosainen, ilmiöpohjainen projekti ryhmässä
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Opiskelija tutustuu konealan yrityksiin sekä siihen, miten yrittäjyys eroaa työntekijänä olosta. Opiskelijoilla on mahdollisuus Nuori Yrittäjä- toimintaan, jossa osa luokasta voi perustaa yrityksen puoleksi vuodeksi tai vuodeksi.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi