Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

HITSAUSTYÖN MEKANISOINTI

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Hitsaustyön kustannustehokkuuden arvioiminen Opiskelija tutustuu hitsauksen eri apu- ja automatisointilaitteisiin ymmärtäen niiden tuoman hyödyn hitsauksen sarjavalmistuksessa.
Hän laskee hitsauksen lämmöntuonnin ja hitsaustyön tehokkuuden erot verrattuna perinteiseen käsinhitsaukseen.
Käsivarainen hitsaaminen Opiskelija oppii käyttämään MIG-/MAG-prosessin hitsauslaitteita käsivaraisessa hitsaustyössä. Opiskelija oppii valitsemaan oikean suojakaasun hitsattavaan perusaineeseen sopivaksi ja suorittamaan sekä umpilanka- että täytelankahitsauksia käyttäen 135-, 136- ja 138-hitsausprosesseja pienasaumojen hitsauksissa.
Hitsauksen apulaitteiden käyttäminen Opiskelija harjoittelee hitsauksen apulaitteiden käyttöä omissa harjoitustöissään ja eri asiakastöiden yhteydessä. Hän opettelee hitsattavien kappaleiden kiinnitysperiaatteet eri apulaitteille.
Opiskelija tutustuu laitteiden säätöominaisuuksiin ja suorittaa työhön tarvittavat säädöt.
Hitsaustyön kustannustekijöiden arvioiminen Opiskelija laatii harjoitus- ja asiakastöistä työvaihesuunnitelman. Hän laskee hitsaustyön materiaalikustannuksen ja työn kokonaiskustannuksen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittelee kurssissa opiskeltavat asiat, harjoitustyöt ja arviointiperusteet.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija seuraa opettajan ohjauksella oppimistaan ja harjoitustöiden etenemistä ja niiden laatua.

Opiskelija raportoi oppimistaan sähköisin menetelmin ja arvioi tavoitteiden toteutumista saaden opettajalta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelijan saavutettua riittävät taidot ne mitataan ammattiosaamisen näytöllä.

Muuta tietoa

ROBOTTIHITSAUS

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Hitsausrobotin rakenteen tunteminen Opiskelija tutustuu hitsausrobotin rakenteeseen ja hitsausparametrien säätöön tarvittaviin laitteisiin ja niiden käyttöönottoon.
Liikeratojen ohjelmoiminen Opiskelija tutustuu eri ohjelmointitapoihin ja harjoittelee hitsausrobotin ohjelmoinnin periaatteet. Hän tutustuu eri koordinaattien käytön mahdollisuuksiin ohjelmoinnin yhteydessä sekä opettelee syöttämään tarvittavat liike- ja kuljetusnopeuden tiedot liikeradan ohjelmoinnissa.
Hitsausarvojen syöttäminen Opiskelija suorittaa liikeratojen ohjelmoinnin. Hän syöttää ohjelman vaatimat tiedot kuhunkin pisteeseen sekä koeajaa ohjelman ennen varsinaista hitsaustyöskentelyä.
Hitsaustöiden tekeminen Opiskelija syöttää tarvittavat hitsausparametrit liikerataan hitsauksen aloitus- ja lopetuspisteisiin. Hän suorittaa hitsaustyön ohjelmoinnin mukaisesti.

Opiskelija tarkistaa ja tarvittaessa suorittaa korjaavat säädöt parantaakseen hitsaustyön lopputulosta.

Työskenteleminen hitsausrobotilla Opiskelija käyttää hitsausrobottia eri harjoitustöiden hitsaukseen.
Hän käyttää hitsausrobottia kokoonpanohitsauksissa omissa asiakastöissään silloin, kun on kyseessä useamman samanlaisen kappaleen valmistus.
Operaattoripätevyyden saavuttaminen Opiskelija tutustuu standardin SFS-EN-1418 vaatimuksiin operaattoripätevyydestä sekä saavuttaa tarvittavat tiedot ja taidot pätevyyden suorittamiseen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittelee kurssissa opiskeltavat asiat, harjoitustyöt ja arviointiperusteet.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija seuraa opettajan ohjauksella oppimistaan ja harjoitustöiden etenemistä ja niiden laatua.

Opiskelija raportoi oppimistaan sähköisin menetelmin ja arvioi tavoitteiden toteutumista saaden opettajalta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelijan saavutettua riittävät taidot ne mitataan ammattiosaamisen näytöllä.

Muuta tietoa