Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

CAD/CAM-2D-TYÖSTÖRADAT: SORVAUSPAINOTTEINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työstöarvojen valitseminen

Terätyyppien tunteminen

Opiskelija opiskelee luokassa aiheiden teorian ja harjoittelee työsalissa koneiden käyttöä saavuttaakseen tarvittavat käytännön taidot. Työsalissa teoriaa myös kerrataan, jotta oppiminen tehostuisi.
Mittaaminen ja piirustusten lukeminen

Koneen käyttäminen ja konetyyppien tunnistaminen

Opiskelija harjoittelee sorvattavien kappaleiden piirustusten lukemista ja teknistä piirtämistä luokassa. Hän tutustuu projektioihin, leikkauksiin ja mitoituksiin.
Työturvallisuuden huomioiminen Opiskelija valmistaa itsenäisesti sekä parityönä NC-sorvilla opettajan antamien piirustusten pohjalta harjoitustöitä.
Työkiertojen ja sorvauksen G-koodin toiminnan hallitseminen Opiskelija oppii tarkastamaan työstöratansa G-koodin oikeellisuuden.
Työkiertojen simulointi

Opiskelija harjoittelee simuloimaan työstörataansa.

Opiskelija harjoittelee simuloimaan työstörataansa.
Kartion NC-sorvauksen tekeminen Opiskelija käyttää teräkorjaimia.
Kierteen NC-sorvauksen tekeminen Opiskelija käyttää sädekompensointia ja harjoittelee varmistamaan, että nirkonsäde on sama kuin ohjelmassa.
Laakeripesän sorvaaminen Opiskelija oppii harjoittelun avulla asettamaan oikeat lastunsyvyydet, mitat taulukoista ja valitsemaan oikean terän suhteessa kierteen nousuun.
Pitkän kappaleen sorvaaminen ilman tukikärkeä (min. 5xD ja pinnanlaatu min. Ra 3,2) Opiskelija käyttää sisäsorvauksessa teräkorjaimia.

Opiskelija harjoittelee asettamaan syöttönopeuden, lastuamisnopeuden ja lastunvahvuuden niin, että saa sorvattua pitkän kappaleen ilman tukikärkeä.

Kaarimuodon sorvaaminen Opiskelija käyttää sädekompensointia kaarimuotoa ajaessa ja mittaa sen vaaditulla tarkkuudella.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan digitaaliseen muotoon hyödyntäen sähköisiä viestintävälineitä, kuten tabletteja ja tietokoneita.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Ensimmäisillä tunneilla käydään läpi aihealueet, turvallisuus, laitteet, oppimisen aikataulu ja arvosteluperusteet.

Opiskelija esittelee valmistamansa kappaleet saaden opettajalta ja muilta opiskelijoilta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija seuraa opintojensa kulkua opettajan ohjauksessa.
Opiskelija saa jatkuvaa palautetta opettajalta edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja arvioi tavoitteiden saavuttamisen, kun opiskelija palauttaa hänelle harjoitustyön. Mikäli harjoitustyö ei täytä vaadittua laatua, on opiskelijan tehtävä työ uudestaan.

Muuta tietoa

CAD/CAM-2D-TYÖSTÖRADAT: JYRSINTÄPAINOTTEINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työstöarvojen valitseminen

Terätyyppien tunteminen

Opiskelija opiskelee luokassa aiheiden teorian ja harjoittelee työsalissa koneiden käyttöä saavuttaakseen tarvittavat käytännön taidot. Työsalissa teoriaa myös kerrataan, jotta oppiminen tehostuisi.
Mittaaminen ja piirustusten lukeminen Opiskelija oppii luokkaopetuksena CNC-koneella jyrsittävien ja porattavien kappaleiden piirustusten lukutaitoa ja teknistä piirtämistä; projektiot, leikkaukset ja mitoitus.
Koneen käyttäminen ja konetyyppien tunteminen Opiskelija valmistaa yksin ja ryhmätyönä työsalissa opettajan antamien piirustusten pohjalta kappaleita mittatarkasti.
Työturvallisuuden huomioiminen Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan digitaaliseen muotoon hyödyntäen sähköisiä viestintävälineitä, kuten tabletteja ja tietokoneita.
Jyrsinnän G-koodin toiminnan ymmärtäminen Opiskelija oppii harjoitusten avulla ymmärtämään ja tarkistamaan tekemänsä G-koodin.
Työkiertojen simulointi Opiskelija simuloi työstöratansa.
Jyrsinnän tekeminen tapilla sekä tasojyrsimellä 0,02 mm:n tarkkuudella Opiskelija harjoittelee käyttämään sädekompensointia ja kulumiskompensaatiota.
Vähintään yhden suorakaiteen muotoisen kappaleen valmistaminen niin, että kaikki sen sivut ovat 90 asteen kulmassa 0,1 asteen tarkkuudella Opiskelija tekee tarkan asetteen kappaleelle ja tarkistaa koneistetun kulman.
Poraaminen 0,05 mm:n tarkkuudella Opiskelija harjoittelee poraamista käyttäen NC-poraa ja pikateräsporanteriä sekä pelkkää kovametalliporanterää.
Kiinteän kierteytyksen tekeminen M5-, M6-, M8- tai M10-kierretapilla Opiskelija valmistaa työstöratoja kiinteää kierteytystä käyttäen.
Taskun jyrsinnän tekeminen Opiskelija tekee työstöradat CAM-ohjelmalla taskun valmistamiseksi.
Profiilin jyrsinnän tekeminen Opiskelija tekee työstöradat CAM-ohjelmalla profiilin valmistamiseksi.
Avarruksen ja kalvauksen tekeminen NC-koneella Opiskelija tekee työstöradat CAM-ohjelmalla avarruksen ja kalvauksen valmistamiseksi.
Apukoneistusten ja kiinnittimien kellotusten tekeminen Opiskelija harjoittelee töissään kiinnittämään valmistettavan kappaleen koneeseen tarkasti ja tukevasti.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Ensimmäisillä tunneilla käydään läpi aihealueet, turvallisuus, laitteet, oppimisen aikataulu ja arvosteluperusteet.

Opiskelija esittelee valmistamansa kappaleet saaden opettajalta ja muilta opiskelijoilta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija seuraa opintojensa kulkua opettajan ohjauksessa.
Opiskelija saa jatkuvaa palautetta opettajalta edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja arvioi tavoitteiden saavuttamisen, kun opiskelija palauttaa hänelle harjoitustyön. Mikäli harjoitustyö ei täytä vaadittua laatua, on opiskelijan tehtävä työ uudestaan.

Muuta tietoa

CAD/CAM-2D-TYÖSTÖRADAT: ASIAKASTYÖT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Töiden suorittaminen mahdollisimman omatoimisesti

Työturvallisuuden huomioiminen

Opiskelija tekee työsalissa mahdollisimman itsenäisesti asiakastöitä, jotka kertaavat kurssilla opittuja taitoja. Töiden suorittamista voi myös käyttää näyttönä, mikäli vaativuustaso vastaa opintokokonaisuuden tavoitteita.
Asiakaspalvelutaitojen hallitseminen Opiskelija huomioi työskentelyssään työturvallisuuden.
Tehokkuuden huomioiminen ja ongelmanratkaisutaitojen hallitseminen Opiskelija harjoittelee asiakaspalvelua olemalla yhteydessä työn tilanneeseen asiakkaaseen työn eri vaiheissa.

Opiskelija säätää lastuamisarvoja tehokkaammaksi ja ratkaisee opettajan määrittelemiä työelämälähtöisiä ongelmia.

Kustannusten laskeminen Opiskelija laskee valmistuskustannukset valmistettaville kappaleille.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Ensimmäisillä tunneilla käydään läpi aihealueet, turvallisuus, laitteet, oppimisen aikataulu ja arvosteluperusteet.

Opiskelija esittelee valmistamansa kappaleet saaden opettajalta ja muilta opiskelijoilta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija seuraa opintojensa kulkua opettajan ohjauksessa.
Opiskelija saa jatkuvaa palautetta opettajalta edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja arvioi tavoitteiden saavuttamisen, kun opiskelija palauttaa hänelle harjoitustyön. Mikäli harjoitustyö ei täytä vaadittua laatua, on opiskelijan tehtävä työ uudestaan.

Muuta tietoa