Tutkinnon osan arviointi

KONEAUTOMAATION ASENNUKSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työssäoppimisjaksolla tai mahdollisuuden puuttuessa koululla.

Näyttötyössä opiskelija näyttää sekä teoriaosaamisen että käytännön osaamisen harjoitustöitä vastaavan järjestelmän rakentamalla ja ohjelman teolla.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä.

Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Opiskelija voi osoittaa aiemman osaamisensa dokumentoimalla tai muuten osoittamalla aikaisemmin tehdyn tutkinnon osan osa-alueen työn.