Tutkinnon osan arviointi

OHUTLEVYTÖIDEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa valmistamalla työpiirustuksen mukaisen ohutlevytyökokonaisuuden,
joka sisältää tavanomaisia ohutlevytuotteilta vaadittavia mitta-, muoto- ja suoruusvaatimuksia Levytyökokonaisuuden levyliitoksia tehdään levymateriaalista riippuen MAG-, MIG- tai TIG-hitsausprosessilla.
Lisäksi ammattitaito osoitetaan levytyökokonaisuuteen liittyen tai erikseen hitsaamalla vastushitsausprosessilla ja vähintään kahdella muulla ohutlevyjen liitosmenetelmällä (ruuviliitos, vetokaraniittaus, saumaus ja liimaus).

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä.

Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Opiskelija voi osoittaa aiemman osaamisensa dokumentoimalla tai muuten osoittamalla aikaisemmin tehdyn tutkinnon osan osa-alueen työn.

Muuta tietoa