4.2.14 Konepajamittaus 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii suorittamaan tyypillisiä konepajamittauksia 0,01 millimetrin tarkkuudella käyttäen ei-digitaalisia mittalaitteita. Hän oppii mittaamaan pituuksia, leveyksiä ja syvyyksiä sekä sisä- ja ulkopuolisia halkaisijoita ja todentamaan epäpyöreyksiä sekä tekemään mittapöytäkirjan mittaamastaan tuotteesta. Lisäksi opiskelija oppii suorittamaan mittauksia digitaalisilla mittalaitteilla ja koordinaattimittakoneella sekä mahdollisuuksien mukaan myös laserlinjauslaitteella.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Tutkinnon osan suorittaja osaa

 • lukea työpiirustuksia
 • käyttää työntömittaa
 • käyttää erilaisia mikrometrejä
 • käyttää astemittaa
 • käyttää mittakelloa
 • käyttää mittapaloja
 • mitata pinnan karheutta
 • käyttää siniviivainta
 • tunnistaa kierteen
 • tehdä mittapöytäkirjan
 • tunnistaa mittausepävarmuustekijät ja ottaa ne huomioon mittauksissa
 • suorittaa kaarimikrometrin päivittäiskalibroinnin
 • käyttää mittakonetta
 • laadun tärkeyden yrityksen toiminnalle
 • huomioida omissa työtehtävissään laatuajattelun
 • tehdä kirjallisen kuvauksen mittausprosessista, jota noudattaen työkappaleen mittauksen voi suorittaa.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita rulla- ja työntömitan sekä kaarimikrometrin käyttö perusmittauksissa. Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna näitä valmiuksia, hänen tulee suorittaa kirijaksona mittausosuudet tutkinnon osasta ”Asennuksen ja automaation perustyöt”.
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opiskelu voidaan aloittaa jo 1. vuoden pakollisissa opinnoissa niiltä osin kuin ne siellä olevissa ammattitaitovaatimuksissa on määritelty.

Opinnot sisältävät ammattitaitovaatimusten mukaisia teoriaopintoja ja työsaliharjoittelua.

Asiat demonstroidaan luokkaopetuksena ja harjoittelu tapahtuu joko rintamana tai yksilöllisesti muun opetuksen ohessa (pisteopetuksena).

Vaihtoehtoiset suoritustavat Olemassa oleva ammattitaito voidaan todeta ammattiosaamisen näytöllä.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.

Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Tutkinnon osaan voidaan mahdollisuuksien mukaan integroida matematiikkaa sekä fysiikkaa ja kemiaa.
Muuta tietoa Projektiopiskeluna oppimisprosessiin kuuluvia mittausprosesseja voidaan tallentaa sähköisesti.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Tässä tutkinnon osassa painotetaan laatu-ajattelun merkitystä. Mittaamalla todetaan koneenpiirustuksissa esitettyjen valmistettavien tuotteiden ja niiden osien laatuvaatimusten täyttyminen. Asennusmittauksilla taas varmistetaan laitteiden oikeat sijainnit ja suunniteltu käyttöikä. Konepajamittaus –tutkinnon osassa yrittäjyyden ammattitaitovaatimuksista opiskelija osaa

 • täsmentää taloudellisesti kannattavan liikeidean ja kehittää toiminta-ajatuksen
 • suunnitella yrityksen toimintaa tavoitteellisesti ja asiakaslähtöisesti
 • tehdä yrityksen toimintaan liittyviä työtehtäviä
 • esitellä yrityksen toimintaa erilaisissa tilanteissa
 • käyttää toiminnassaan apuna tieto- ja viestintätekniikkaa
 • toimia yrityksessä osana ryhmää, mutta kykenee myös itsenäiseen toimintaan ja päätöksentekoon
 • arvioida yrityksen kehittämistarpeita

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi