4.2.15 Moniakselinen valmistus 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osan suorittaja tuntee moniakselisen työstökoneen tuomat edut ja hyödyt sekä kustannuseron perinteisen koneistuskeskuksen nähden.

Hän käyttää ohjelmoinnissa koneen ohjausta tai CAM-ohjelmaa ja tarkistaa sekä simuloi työstöradan ennen koneistusta. Hän osaa määrittää lastuamisarvot sekä kiinnittää valmistettavan työkappaleen moniakselisen valmistuksen vaatimusten
mukaisesti.

Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita aikataulujen noudattaminen. Hänellä tulee olla turvavarusteet työtilaan saapuessaan. Osallistumisen edellytyksenä on CAD/CAM-2D- ja CAD/CAM-3D -tutkinnon osien hyväksyttävä suoritus.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Tutkinnon osan suorittaja osaa

 • hyödyntää moniakselisen työstökoneen tarjoamat
  mahdollisuudet
 • ottaa huomioon IT6-tarkkuusasteen vaatimukset valmistuksessa
 • ohjelmoida työstökoneen
 • siirtää ohjelman työstökoneelle
 • löytää ja korjata postprosessorin tekemät virheet
 • kiinnittää työkappaleen työstökoneeseen siten, että se voidaan koneistaa useista suunnista, ja hallita siihen liittyvän matematiikan
 • tarkistaa ja huoltaa ympäristössä käytettäviä teriä
 • mitata terät ja asettaa tai poistaa niitä työkalutaulukosta ja työkalumakasiinista
 • laskea ja asettaa oikeat lastuamisarvot
 • hakea ja tarvittaessa siirtää nollapistettä työkappaleessa
 • käyttää kosketusanturia
 • käyttää teräkorjaimia
 • simuloinnin avulla tarkistaa ohjelman
 • korjata virheellisen ohjelman
 • suorittaa tarvittavat mittaukset ja tehdä mittapöytäkirjan laatujärjestelmän mukaisesti
 • huomioida taloudelliset työmenetelmät
 • suunnitella työvaiheet etukäteen
 • arvioida omaa työsuoritustaan
 • huomioida työturvallisuuden työsuorituksissaan.
Kirijakso Opiskelijan tulee hallita eri työstömenetelmät ennen tutkinnon osan suorittamista.
Tutkinnon osan sijoittuminen Opinnot sijoittuvat 3-vuodelle.

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa.

Osa kurssitöistä integroidaan yhteisiin tutkinnon osiin kuuluviin osaamistavoitteisiin.

Tutkinnon osan aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi töitään sähköisesti.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelijan aiemmin muualla hankkima osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan AHOT-menettelyllä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Tutkinnon osaan on mahdollista integroida matematiikan, englannin ja äidinkielen opintoja.
Muuta tietoa Tutkinnon osassa tehdään opettajan määrittelemiä harjoitustöitä ja asiakastöitä sekä yksi moniosainen, ilmiöpohjainen projekti.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Opiskelija tutustuu konealan yrityksiin. Hänen on mahdollista ottaa osaa Nuori Yrittäjä -toimintaan, jossa osa ryhmästä voi perustaa yrityksen vuodeksi.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi