4.2.17 Logiikkaohjauksien asennukset 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osan suorittaja tuntee ohjelmoitavan logiikan ja teollisuus-PC:n toimintaperiaatteet ja niiden käyttämisen automaation ohjaustehtävissä. Hän osaa asentaa logiikan tai teollisuus-PC:n ohjauskaappiin tehonsyötön sekä tulot ja lähdöt sekä osaa koota modulaarisista järjestelmistä toimivan laitekokonaisuuden. Hän osaa huomioida häiriönsuojauksen asennuksessa. Tutkinnon suorittaja osaa laatia yksinkertaisia IEC61131-3-standardin mukaisia ohjausohjelmia jossakin ohjelmointiympäristössä.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Tutkinnon osan suorittaja osaa

 • ohjelmoitavien logiikoiden ja teollisuus-PC:n toimintaperiaatteet ja erot
 • asentaa modulaariseen logiikkaan tai teollisuus-PC:hen eri tulo- ja lähtöyksiköitä
 • kytkeä tehonsyötön keskusyksikölle sekä tuloihin että lähtöihin
 • kytkeä tulo- ja lähtösignaalit
 • huomioida asennuksessa häiriösuojauksen ja maadoituksen
 • määritellä ohjelmiston avulla laitekokonaisuuden
 • tulkita IEC61131-3-standardin mukaisia ohjelmia
 • laatia IEC61131-3-standardin mukaisia yksinkertaisia ohjelmia logiikkaohjelmien ohjelmointiohjelmalla
 • syöttää ohjelman logiikan tai teollisuus-PC:n muistiin
 • käynnistää logiikkaohjelman ja ottaa siitä varmuuskopion
 • suorittaa vianhakutehtäviä ohjelmointiohjelmaa apuna käyttäen
 • standardin mukaiset signaalityypit.
Kirijakso Asennuksen ja automaation perustyöt
Koneistuksen perustyöt
Levytöiden ja hitsauksen perustyöt

Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita perusasiat sähköjärjestelmistä ja instrumentoinnista, pystyä suorittamaan sähkötekniikan perusmittauksia yleismittarilla, varmistamaan työkohteen jännitteettömyyden ja suojamaadoituksen sekä tehdä yksinkertaisia sähkömekaanisia ohjauksia kaavioiden perusteella. Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna tähän valmiuksia, hänen tulee suorittaa automaatiotekniikan osuus tutkinnon osasta Asennuksen ja automaation perustyöt.

Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Opinnot sisältävät ammattitaitovaatimusten mukaisia teoriaopintoja ja laitteistoharjoittelua.

Asiat demonstroidaan luokkaopetuksena ja harjoittelu tapahtuu joko rintamana tai yksilöllisesti tarkoitukseen valmistettujen laitteiden avulla. Keskeistä on oppia logiikkaohjelmien ohjelmointiohjelman sujuva käyttö ja sen vuorovaikutteinen toiminto käytössä olevan laitteiston kanssa.

Opiskelija dokumentoi työskentelyään ja oppimistaan sähköisesti.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Olemassa oleva ammattitaito voidaan todeta ammattiosaamisen näytöllä.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää erilaisia verkkomateriaaleja.

Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Tutkinnon osaan voidaan mahdollisuuksien mukaan integroida matematiikkaa sekä fysiikkaa ja kemiaa.
Muuta tietoa Projektiopiskeluna oppimisprosessiin kuuluvia ohjelmointitehtäviä voidaan tallentaa sähköisesti.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Logiikkaohjauksien asennukset–tutkinnon osassa yrittäjyyden ammattitaitovaatimuksista opiskelija osaa

 • tehdä yrityksen toimintaan liittyviä työtehtäviä
 • käyttää toiminnassaan apuna tieto- ja viestintätekniikkaa
 • toimia yrityksessä osana ryhmää, mutta kykenee myös itsenäiseen toimintaan ja päätöksentekoon
 • arvioida yrityksen kehittämistarpeita

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi