4.2.16 Hydrauliikka-asennukset 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osan suorittaja oppii tuntemaan hydraulijärjestelmien energiansiirtoketjussa olevien laitteiden toiminnanperusteet ja asentamaan niitä. Opiskelija oppii suorittamaan hydraulijärjestelmien käynnistämiseen liittyvät toimenpiteet. Opiskelija tutustuu hydraulijärjestelmien ylläpitoon liittyviin perustehtäviin ja oppii suorittamaan niitä. Tutkinnon suorittaja oppii huoltamaan hydraulilaitteita.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Tutkinnon osan suorittaja osaa

 • huomioida yleiset ja erityisesti hydraulitekniikkaan liittyvät työturvallisuusasiat
 • hydraulitekniikkaan liittyvät fysikaaliset perusteet ja osaa tarkastella eri suureiden vaikutusta matematiikan avulla
 • keskeisimmät hydrauliikan piirrosmerkit
 • tulkita hydrauliikkakaavioita asentaessaan laitteita ja vikojen etsinnässä
 • suunnitella yksinkertaisen hydraulisen toimilaitteen sähköisen ohjauksen
 • avoimen ja suljetun hydraulijärjestelmän toimintaperiaatteen
 • hydraulijärjestelmien painetasoon vaikuttavat tekijät
 • tunnistaa paineiskujen, kavitaation ja lämmön vaikutukset hydraulijärjestelmän toimintaan
 • eri hydraulinesteiden käyttökohteet
 • ottaa huomioon hydrauliikan asennustehtävissä vaaditut puhtausvaatimukset
 • asentaa hydraulipumppuja, moottoreita sekä sylintereitä ja tietää niiden toimintaperiaatteet sekä suorittaa niiden huoltotoimenpiteitä
 • hydraulienergian varastoinnin periaatteen paineakkuihin
 • asentaa hydraulienergian ohjauksessa käytettäviä suunta-, paine-, virta- ja proportionaaliventtiileitä
 • asentaa johdotuksen ohjauslaitteelta hydraulikomponenteille
 • logiikkaventtiilien toimintaperiaatteet
 • suorittaa hydraulijärjestelmän ylläpitotehtäviä
 • käyttää hydraulijärjestelmien kunnonvalvonnassa käytettäviä mittalaitteita
 • käyttää putkistojen ja letkujen valmistuksessa käytettäviä tavallisimpia työkoneita ja laitteita.
Kirijakso Asennuksen ja automaation perustyöt
Koneistuksen perustyöt
Levytöiden ja hitsauksen perustyöt

Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita hydrauliikan ja pneumatiikan toimintamerkkejä siten, että hän pystyy lukemaan ja ymmärtämään hydrauliikan kaavioita. Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna tähän valmiuksia, hänen tulee suorittaa automaatiotekniikan osuus tutkinnon osasta Asennuksen ja automaation perustyöt.

Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opiskelu voidaan aloittaa jo 1. vuoden pakollisissa opinnoissa niiltä osin kuin ne siellä olevissa ammattitaitovaatimuksissa on määritelty.

Opinnot sisältävät ammattitaitovaatimusten mukaisia teoriaopintoja ja koepenkkiharjoittelua.

Opiskelija dokumentoi työskentelyään sähköisesti.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Olemassa oleva ammattitaito voidaan todeta ammattiosaamisen näytöllä.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.

Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Tutkinnon osaan voidaan mahdollisuuksien mukaan integroida matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa sekä englantia.
Muuta tietoa Oppimisprosessiin kuuluvia työkuvauksia ja laite-esittelyjä voidaan laatia erilaisissa projekteissa.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Tämän tutkinnon osan opinnoissa painotetaan laatuajattelun ja työturvallisuuden merkitystä. Hydrauliikkaa käytetään monissa työ- ja liike-elämän laitteissa. Järjestelmien komponenttien arvo voidaan määritellä ja tehdä investointilaskelmia tämän perusteella.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi