Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA ON YKSI TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTAKOKONAISUUS:

CNC-JYRSINTÄ

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työmenetelmien tunteminen Opiskelija oppii luokassa aiheiden teorian ja työsalissa koneiden käytön käytännön taidot. Työsalissa teoriaa myös kerrataan, jotta oppiminen tehostuisi.
CAD/CAM-osaaminen Opiskelija työskentelee CAD/CAM-ohjelmilla mahdollisimman itsenäisesti.
Työstökoneiden käyttäminen Opiskelija työskentelee CNC-koneilla mahdollisimman itsenäisesti.
Mittalaitteiden käyttäminen Opiskelija työskentelee mittalaitteilla mahdollisimman itsenäisesti ja harjoittelee tulosten oikeellisuuden varmistamista.
Lisälaitteiden käyttäminen Opiskelija tutustuu lisäakseleihin, tangonsyöttölaitteeseen, palettiasemiin ja käsivarsirobottiin sekä opettelee niiden hyödyntämistä työnteossa.
Aliohjelmien käyttäminen Opiskelija harjoittelee jakamaan tehokkaasti ohjelmat pää- ja aliohjelmiin ja hyödyntämään tätä koneilla työskenneltäessä.
Kyselevän ohjauksen hallitseminen Opiskelija tutustuu kyselevään ohjaukseen. Hän harjoittelee hallitsemaan vähintään yhden kyselevän ohjauksen.
Dokumentoiminen Opiskelija dokumentoi työskentelyään työsalissa. Hän raportoi yhden valmistamansa kokonaisuuden niin tarkasti ja selkeästi, että raportin avulla toinen opiskelija voi toistaa tehdyn työn.
Asiakastöissä vaadittavien taitojen kehittäminen Opiskelija harjoittelee asiakaspalvelutaitoja, piirustustaitoja ja laatuajattelua valmistaessaan opettajan määrittelemiä asiakastöitä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Ensimmäisillä tunneilla käydään läpi aihealueet, turvallisuus, laitteet, oppimisen aikataulu ja arvosteluperusteet.

Opiskelija saa jatkuvaa palautetta opettajalta edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee valmistamansa kappaleet, saaden opettajalta ja muilta opiskelijoilta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija seuraa opintojensa kulkua opettajan ohjauksessa. Opiskelija saa jatkuvaa palautetta opettajalta edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja arvioi harjoitustyön, kun opiskelija palauttaa sen hänelle. Mikäli harjoitustyö ei täytä vaadittua laatua, on opiskelijan tehtävä työ uudestaan.

Muuta tietoa