Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA ON YKSI TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTAKOKONAISUUS:

HYDRAULIIKKA-ASENNUKSET

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Hydraulijärjestelmiin liittyvien työturvallisuusasioiden huomioon ottaminen ja hydraulitekniikan fysikaalisten suureiden matemaattinen tarkasteleminen Opiskelija tarkastelee paineen ja tilavuusvirran vaikutusta hydrauliseen tehoon koepenkin komponenteissa ja putkistossa.

Opiskelija ymmärtää järjestelmien toimivan yleisesti varsin korkeilla työpaineilla ja sen, että vaurion sattuessa purkautuva energia voi aiheuttaa suuria inhimillisiä ja aineellisia vahinkoja.

Paineiskujen, ilmavuotojen ja kavitaation aiheuttajat ja niiden estäminen Opiskelija tutustuu hydraulijärjestelmän eri painetasoihin ja niihin vaikuttaviin asioihin, hydrauliikan ongelmiin ja niiden aiheuttamiin vahinkoihin.
Toimintamerkkien opiskelu ja hydraulikaavioiden tulkitseminen laitteita asennettaessa ja vikojen haussa. Opiskelija perehtyy piirrosmerkkeihin ja hydraulijärjestelmien rakentamiseen. Opiskelija tutustuu komponenttien rakenteeseen ja toimintaan hydrauliikan simulointiohjelmalla. Opiskelija piirtää ja testaa järjestelmän simulointiohjelmalla ja sen jälkeen toteuttaa sen koepenkissä.
Hydrauliikan sähköisten ohjausten opiskelu Opiskelija tutustuu piirikaavioihin ja tekee niitä perehtyen sähkömagneettiohjauksilla toimivien venttiilien toimintaan.
Avoimen ja suljetun hydraulijärjestelmän erojen ymmärtäminen Opiskelija erittelee avoimen ja suljetun hydraulijärjestelmän käyttötarkoituksia tarkastelemalla esim. levyleikkurin hydrauliikkakaavioita.
Hydrauliikan asennustehtävien suorittaminen ja puhtausvaatimusten huomioon ottaminen sekä turvallinen käyttöönotto Opiskelija valmistaa tarkoituksenmukaisilla työmenetelmillä erilaisia hydraulisia järjestelmiä tutustuen erilaisiin hydraulinesteisiin ja niiden oikeaoppiseen valintaan. Opiskelija täyttää säiliön ja ottaa hydrauliikkajärjestelmän käyttöön turvallisesti.
Hydraulipumppujen, hydraulimoottoreiden ja sylintereiden asentaminen ja huoltaminen Opiskelija tutustuu erityyppisiin komponentteihin ja tekee niille tarvittavia huoltotoimenpiteitä.
Paineakkuihin tutustuminen Opiskelija perehtyy hydraulienergian varastoinnin menetelmiin ja rakentaa paineakulla varustetun hydraulijärjestelmän.
Putkien ja letkujen valmistaminen Opiskelija tutustuu välineisiin, joilla putkia ja letkuja valmistetaan ja rakentaa hydraulijärjestelmän itse valmistetuilla putkistoilla. Opiskelija huuhtelee ja tulppaa putkistot ennen paikoilleen asennusta.
Logiikka- ja proportionaaliventtiilien toiminnan periaatteiden opiskelu Mahdollisuuksien puitteissa opiskelija toteuttaa proportionaaliventtiileillä ohjatun järjestelmän.
Englanninkielisiin materiaaleihin tutustuminen Opiskelija tutustuu ohjaustekniikkaan englanninkielisellä simulointiohjelmalla. Opiskelija perehtyy valmistajien ja komponenttitoimittajien esitteisiin ja ohjekirjoihin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittelee tutkinnon osassa opiskeltavat asiat, harjoitustyöt ja arviointiperusteet.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija seuraa opettajan ohjauksella oppimistaan ja mittausprosessien etenemistä.

Opiskelija raportoi oppimistaan sähköisin menetelmin ja arvioi tavoitteiden toteutumista saaden opettajalta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija tekee yksilö- tai parisuorituksena valokuvin täydennetyn kuvauksen jostakin hydraulijärjestelmästä tai komponentin rakenteesta.

Opiskelijan saavutettua riittävät taidot, ne mitataan ammattiosaamisen näytöllä.

Muuta tietoa Erityisesti paineisiin ja virtauksiin liittyviä asioita voidaan opiskella yhteisten tutkinnonosien fysiikan tunneilla.