Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA ON YKSI TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTAKOKONAISUUS:

LOGIIKKAOHJAUKSIEN ASENNUKSET

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Ohjelmoitavien logiikoiden ja teollisuus-PC:n toiminta Opiskelija ymmärtää ohjelmoitavien logiikoiden ja teollisuus-PC:n toimintaperiaatteet ja erot ja pystyy asentamaan modulaariseen logiikkaan tai teollisuus-PC:hen eri tulo- ja lähtöyksiköitä.
Opiskelija tuntee ja ymmärtää standardien mukaiset signaalityypit.
Ohjelmoitavan ohjausyksikön asentaminen ja kytkentä Opiskelija osaa kytkeä tehonsyötön keskusyksikölle sekä tuloihin että lähtöihin, kytkeä tulo- ja lähtösignaalit ja
huomioida asennuksessa häiriösuojauksen ja maadoituksen.
Logiikkaohjelmien käyttö Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston avulla sen laitekokonaisuuden, jolla työskennellään ja tulkita
IEC61131-3 -standardin mukaisia ohjelmia.
Opiskelija osaa laatia IEC61131-3 -standardin mukaisia yksinkertaisia ohjelmia käytössä olevalla logiikkaohjelmien ohjelmointiohjelmalla.
Ohjelman syöttäminen ohjausyksikölle ja järjestelmän vianhaku-tehtävät Opiskelija osaa syöttää ohjelman logiikan tai teollisuus-PC:n muistiin ja käynnistää logiikkaohjelman ja ottaa siitä varmuuskopion.

Opiskelija osaa suorittaa annettuja vianhakutehtäviä ohjelmointi-ohjelmaa apuna käyttäen ja korjaamaan viat.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittelee tutkinnon osassa opiskeltavat asiat, harjoitustyöt ja arviointiperusteet.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija seuraa opettajan ohjauksella oppimistaan ja mittausprosessien etenemistä.

Opiskelija raportoi oppimistaan sähköisin menetelmin ja arvioi tavoitteiden toteutumista saaden opettajalta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija tekee yksilö- tai parisuorituksena kirjallinen valokuvin täydennetyn kuvauksen jostakin logiikkaohjelmointiprosessista.

Opiskelijan saavutettua riittävät taidot, ne mitataan ammattiosaamisen näytöllä.

Muuta tietoa Erityisesti Boolen algebran opiskelua voidaan integroida käytännön matematiikkaan.