Tutkinnon osan arviointi

CNC-JYRSINNÄN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Tutkinnon osan suorittaja tekee työpiirustuksen tai muiden dokumenttien perusteella kappaleen valmistamiseen vaaditut työstöradat CAD/CAM-ohjelmilla tai kyselevällä ohjauksella ja siirtää työstöradat työstökoneelle työpaikalla tai mahdollisimman aidossa ympäristössä oppilaitoksessa. Tämän jälkeen hän valmistaa kappaleen ja mittaa sen. Mitat merkitään mittausraporttiin ja palautetaan opettajalle.

Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä ja tutkintotilaisuudessa osoitetaan työprosessin hallinta työmenetelmien, työvälineiden ja materiaalien hallinta, työn perustana olevan tiedon hallinta sekä elinikäisen oppimisen avaintaidot.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan osaamista voidaan tunnistaa ja tunnistaa AHOT-menettelyllä aiemmin hankitun koulutuksen pohjalta.

Opiskelija voi osoittaa hallitsevansa tutkinnon osassa vaadittavat taidot näytöllä, jonka muut opiskelijat tekevät, sekä pakollisten kurssitehtävien sisältöjä mallintavalla yksittäisellä projektilla ja sen valmistuksesta kertovalla raportilla, jolla osoittaa osaavansa kaikki työstömenetelmät ja aiheen teorian.

Muuta tietoa