Tutkinnon osan arviointi

KONEPAJAMITTAUKSEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytössä opiskelija tai tutkinnon suorittaja tekee keskeisten ammattitaitovaatimusten mukaisia mittauksia. Näitä ovat työpiirustuksiin merkittyjen mittojen tarkastaminen oikeilla mittavälineillä, työntömitan ja kaarimikrometrin päivittäiskalibroinnin suoritus, kierteiden tunnistusmittaukset sekä mittakoneen/ laserlinjauslaitteen käyttö.

Ammattiosaamisen näyttö voidaan toteuttaa oppimisprosessin jälkeen noin kahden työpäivän aikana tai osanäyttötehtävinä oppimisprosessin aikana.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä.

Mittausharjoituksia tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Muuta tietoa