Tutkinnon osan arviointi

HYDRAULIIKKA-ASENNUSTEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytössä opiskelija tai tutkinnon suorittaja tulkitsee hydrauliikan toimintakaavioita ja osaa niiden perusteella rakentaa hydraulisen järjestelmän ja koekäyttää sen turvallisesti. Näytössä tulee olla myös putkien valmistusta.

Ammattiosaamisen näyttö voidaan toteuttaa oppimisprosessin jälkeen noin kahden työpäivän aikana tai osanäyttötehtävinä oppimisprosessin aikana.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä.

Kytkentäharjoituksia ja putkien valmistusta tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Muuta tietoa