Tutkinnon osan arviointi

LOGIIKKAOHJAUKSIEN ASENNUSTEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytössä opiskelija tai tutkinnon suorittaja tekee keskeisten ammattitaitovaatimusten mukaisia tehtäviä.
Näyttö voidaan toteuttaa esimerkiksi kytkemällä ohjelmoitava logiikka tai teollisuus-PC ohjaamaan pneumaattista tai hydraulista järjestelmää. Näyttö voidaan toteuttaa myös DC -sähkömoottorien ja kuljettimien muodostamassa ympäristössä.

Ammattiosaamisen näyttö voidaan toteuttaa oppimisprosessin jälkeen noin kahden työpäivän aikana.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä.

Ohjelmointi- ja asennusharjoituksia tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Muuta tietoa